Zarządzanie grupą handlowców

Jak menedżerowie sprzedaży mogą poprawić sprawność zarządzania zespołami?

Szkolenie z finalizowania sprzedaży i domykania transakcji przez handlowców

Skuteczne zarządzanie zespołem handlowym jest dużym wyzwaniem. Tym bardziej, że bardzo często jest to zarządzanie na odległość. Utrudnione jest więc utrzymanie motywacji handlowców, właściwego podejścia do wykonywania zadań przez handlowców oraz zapewnienia odpowiedniego morale. Dla pokonania tych ograniczeń efektywność handlowców, konieczne jest stworzenie sprawnego systemu sprzedaży. Potrzebna jest wiedza systemowa - łącząca sztukę diagnozowania problemów, wyznaczania celów i zadań handlowych, motywowania, przewodzenia handlowcom, organizowania działu handlowego i raportowania wyników. Na szczęście, menedżerów sprzedaży można tego nauczyć.

Program szkolenia dla menedżerów - "ZARZĄDZANIE GRUPĄ HANDLOWCÓW"


Sztuka doskonalenia działalności handlowej
• Diagnozowanie przyczyn zbyt niskiej skuteczności handlowej
• Metody identyfikacji kierunków usprawnień działalności handlowej
• Metody identyfikacji czynników ograniczających wdrażanie usprawnień

Wyznaczanie celów i zadań handlowych
• Wyznaczanie celów dla zespołów handlowych
• Wyznaczanie celów indywidualnych dla handlowców
• Wyznaczanie zadań i działań sprzedażowych
• Określanie priorytetów handlowych
• Przewidywanie potrzebnych zasobów
• Określanie standardów wyników dla zespołów handlowych
• Określanie standardów wyników dla indywidualnych handlowców

Organizacja działalności handlowców
• Sprawna struktura organizacyjna działu handlowego
• Optymalna wielkość zespołów handlowych
• Określenie terytorium działania
• Określenie zadań i uprawnień

Motywowanie i przewodzenie handlowcom
• Fundamentalne zasady motywowania pracowników
• Zasady motywowania handlowców
• Płacowe systemy motywacyjne
• Pozapłacowe systemy motywacyjne
• Zwalczanie czynników zmniejszających motywację handlowców

Skuteczne przewodzenie zespołom handlowym
• Budowanie silnego wizerunku lidera działu handlowego
• Mowa ciała lidera działu handlowego
• Sztuka efektywnego komunikowania się z pracownikami
• Budowanie właściwych relacji międzyludzkich
• Umiejętność prowadzenia spotkań handlowych
• Sztuka zadawania pytań i prowadzenia rozmowy z handlowcami
• Sztuka słuchania handlowców
• Zasady wprowadzania zmian w działalności handlowej
• Rozwiązywanie konfliktów w zespole handlowym
• Sztuka coachowania handlowców

Kontrola i ocena wyników handlowych
• Raportowanie z realizacji zadań handlowych
• Zasady kontroli handlowców
• Zasady kontroli sprawności handlowców
• Zasady kontroli aktywności handlowców
• Rozmowy oceniające z handlowcami


Zapraszamy na szkolenie menedżerów sprzedaży i dyrektorów handlowych

Szkolenia dla menedżerów handlowych i dyrektorów sprzedaży

Szkolenie „Zarządzanie grupą handlowców” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i przeznaczonym dla menedżerów tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb menedżerów i zarządzanej grupy, dopasować scenki, ćwiczenia i przykłady. Dzięki temu, że w szkoleniu biorą udział menedżerowie tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z handlowcami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi każdego dnia spotykają się menedżerowie.


Szkolenie jest dostosowane do specyficznej organizacji pracy menedżerów

Szkolenia dla menedżerów handlowych i dyrektorów sprzedaży - dostosowane do organizacji pracy handlowców

Szkolenie „Zarządzanie grupą handlowców” uwzględnia specyfikę organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne ćwiczenia, warsztaty i przykłady z realnych sytuacji zarządzania handlowcami. Wszystko to pozwala menedżerom poznać sztukę zarządzania zespołami handlowymi. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca menedżerów do aktywnego udziału w szkoleniu.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprawności zarządzania handlowcami

Szkolenia dla menedżerów handlowych i dyrektorów sprzedaży - efekty szkolenia

Korzyści dla menedżerów:
• Poznanie sztuki usprawniania działalności handlowej.
• Poprawa sprawności zarządzania zespołami handlowymi.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży dla firmy.
• Poprawa efektywności pracy handlowców i umocnienie przewagi nad konkurencją.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce zarządzania handlowcami

Szkolenia dla menedżerów handlowych i dyrektorów sprzedaży - praktyka zarządzania

„Zarządzanie grupą handlowców” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do praktycznej sztuki zarządzania zespołami sprzedaży z dużą liczbą ćwiczeń i scenek menedżerskich. Pozwala to przeszkolić menedżerów w sytuacjach występujących podczas zarządzania zespołami.
Stosowane metody szkolenia:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do sztuki zarządzania zespołami sprzedaży, mające na celu zapoznanie menedżerów z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie zarządzania zespołami.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek menedżerskich, ćwiczeń w rozmowach z handlowcami i rozwiązywaniu praktycznych problemów menedżerskich. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania sztuki zarządzania zespołami.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji menedżerskich). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności menedżerów. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szklenie

Szkolenia dla menedżerów handlowych i dyrektorów sprzedaży - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb menedżerów sprzedaży. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - jako wersji podstawowej programu szkolenia.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - jako wersji rozszerzonej o dodatkowe ćwiczenia.
• Szkolenie „Zarządzanie grupą handlowców” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla menedżerów realizujemy w całym kraju

Szkolenia dla menedżerów handlowych i dyrektorów sprzedaży realizujemy w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla menedżerów z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla menedżerów. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Szkolenia dla menedżerów handlowych i dyrektorów sprzedaży - nateriały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia z zarządzania zespołami sprzedaży otrzyma materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do organizacji sprzedaży w tej firmie. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na zaprezentowaniu zasad zarządzania zespołami w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń. Podręcznik staje się poradnikiem dla menedżerów w różnych sytuacjach menedżerskich.


Gwarantujemy wzrost skuteczności menedżerów lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia kierowników sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność kierowników w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych kierowników, zespołu handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność kierowników. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu kierowników handlowych

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Szkolenia dla menedżerów handlowych i dyrektorów sprzedaży - cena szkolenia

Cena szkolenia „Zarządzanie grupą handlowców” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl