Techniki sprzedaży

"Profesjonalne techniki sprzedaży pozwalają handlowcom na zwiększenie ich skuteczności w kontaktach z klientami i zapewniają wzrost przychodów ze sprzedaży ..."

Techniki sprzedaży z gwarancją jakości

"Jesteśmy dumni z tego, że nasze szkolenia z techniki sprzedaży są najwyższej jakości i dlatego dajemy gwarancję na wzrost skuteczności handlowców ..."

Praktyczne techniki sprzedaży

"Szkolenia z technik sprzedaży oparte są na praktycznych przykładach, ćwiczeniach i scenkach typowych dla sytuacji sprzedażowych szkolonych handlowców ..."

Skuteczne wizyty handlowe - techniki sprzedaży

Jakie techniki sprzedaży pozwalają skutecznie przeprowadzić wizytę handlową u klienta?

Szkolenia dla sprzedawców - wizyty handlowe u klienta

Pomimo tego, że każda wizyta handlowa jest w pewnym zakresie niepowtarzalna, większa jej część powinna przebiegać według sprawdzonych etapów - z wykorzystaniem odpowiedniej techniki sprzedaży. Dzięki temu zwiększa się szansa na zakończenie wizyty handlowej sukcesem. Handlowcy powinni znać wzorcowe etapy wizyty handlowej, profesjonalne techniki sprzedaży i dążyć do prowadzenia spotkań zgodnych z tymi zaleceniami. Skuteczni sprzedawcy zachowują elastyczność w działaniu, starają się być naturalni podczas spotkań z klientami, ale zdają sobie sprawę, że sukces zależy od wybrania i zastosowania sprawdzonej techniki sprzedaży. Wiedza o tym, co należy zrobić na początku, kiedy angażować klientów do rozmów o problemach do rozwiązania, kiedy i jakie techniki sprzedaży wykorzystać podczas prezentacji, jak poprowadzić rozmowy cenowe i finalizować sprzedaż - wszystkie te techniki sprzedaży decydują o sukcesie handlowca. Dla zwiększenia skuteczności Państwa handlowców, proponujemy przeprowadzenie szkolenia "Skuteczne wizyty handlowe - techniki sprzedaży", które będzie dopasowane do specyfiki pracy handlowców.

Program szkolenia dla handlowców - "SKUTECZNE WIZYTY HANDLOWE - TECHNIKI SPRZEDAŻY"


I. Techniki sprzedaży przygotowujące do wizyty handlowej
• Pozyskanie kluczowych informacji o kliencie
• Określenie celów do osiągnięcia podczas wizyty handlowej
• Przygotowanie materiałów wspomagających spotkanie handlowe

II. Techniki sprzedaży podczas rozpoczynania wizyty handlowej
• Powitanie klienta i budowanie profesjonalnego wizerunku handlowca
• Mowa ciała pomagająca w kontaktach handlowych
• Techniki wybierania najkorzystniejszego miejsca do rozmowy z klientem

III. Techniki sprzedaży budujące atmosferę ułatwiającą nawiązanie współpracy
• Techniki sprzedaży tworzące pozytywną atmosferę z klientami
• Techniki sprzedaży budujące wiarygodność handlowca
• Techniki postępowania w sytuacji rozbieżnych poglądów z klientami
• Techniki postępowania w sytuacji przedstawienia klientowi odmiennego stanowiska

IV. Techniki sprzedaży podczas zadawania pytań i rozpoznawania potrzeb klienta
• Sztuka zadawania odpowiednich pytań handlowych
• Przygotowanie pytań diagnozujących sytuację klienta
• Przygotowanie pytań diagnozujących problemy klienta
• Przygotowanie pytań diagnozujących konsekwencje problemów dla klienta
• Przygotowanie pytań diagnozujących korzyści z rozwiązania problemów
• Aktywne słuchanie wypowiedzi klientów
• Techniki pracy z notatnikiem i rekwizytami handlowymi

V. Techniki sprzedaży podczas prezentowania produktów klientowm
• Opracowanie listy słów podnoszących wartość oferowanych produktów
• Posługiwanie się językiem korzyści i metodą CECHA - ZALETA - KORZYŚĆ
• Dopasowanie informacji o produktach do potrzeb klienta
• Skuteczne techniki sprzedaży stosowane podczas prezentowania produktów

VI. Techniki sprzedaży podczas odpierania obiekcji do produktów
• Technika "na wagę" przy odpieraniu obiekcji
• Technika "kanapki" przy odpieraniu obiekcji
• Technika "zamiany obiekcji w zaletę" przy odpieraniu obiekcji
• Technika zadawania pytań przy odpieraniu obiekcji
• Techniki odpierania nieprawdziwych obiekcji

VII. Techniki sprzedaży podczas rozmów cenowych i obrony cen
• Właściwy moment na podanie ceny
• Techniki sprzedaży podczas prawidłowego przedstawiania cen
• Mowa ciała podczas przedstawiania cen
• Techniki obrony przed pierwszym atakiem na cenę
• Techniki obrony przed kolejnymi atakami na cenę
• Techniki odpowiadania na żądanie obniżenia ceny
• Postępowanie podczas targowania się o cenę

VIII. Techniki sprzedaży finalizowania sprzedaży i wizyty handlowej
• Niewerbalne sygnały gotowości klienta do nawiązania współpracy
• Werbalne sygnały gotowości klienta do nawiązania współpracy
• Techniki próbnego testowania możliwości dokonania sprzedaży
• Techniki ułatwiające klientom podjęcie decyzji o współpracy


Zapraszamy na szkolenie sprzedawców przeprowadzających wizyty handlowe

Szkolenie z techniki sprzedaży, wizyty handlowe, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

Szkolenie pt. "Skuteczne wizyty handlowe - techniki sprzedaży" jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i jest przeznaczone dla handlowców i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców, specyfiki sprzedawanych produktów, dopasować dla nich techniki sprzedaży, scenki i ćwiczenia. Dzięki temu, że w szkoleniu biorą udział handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się podczas wizyt handlowych z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi często spotykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do sprzedawanych produktów

Dostosowanie - szkolenie z techniki sprzedaży, wizyty handlowe, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

Szkolenie pt. "Skuteczne wizyty handlowe - techniki sprzedaży" uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów, obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne techniki sprzedaży, scenki handlowe, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki sprzedaży oferowanych produktów lub usług, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca handlowców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów lub usług

Efekty - szkolenie z techniki sprzedaży, wizyty handlowe, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

Korzyści dla handlowców i przedstawicieli handlowych:
• Większa skuteczność handlowa podczas wizyty handlowej.
• Większa motywacja wewnętrzna do pracy z klientami.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży i marży dla firmy.
• Wzrost liczby nowych i lojalnych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce sprzedaży podczas wizyt handlowych

Praktyczne metody - szkolenie z techniki sprzedaży, wizyty handlowe, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

„Skuteczne wizyty handlowe - techniki sprzedaży” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do modelowej wizyty handlowej z dużą ilością ćwiczeń i scenek sprzedażowych. Pozwala to przeszkolić sprzedawców w sytuacjach występujacych podczas spotkań handlowych.
Stosowane metody szkolenia dla sprzedawców prowadzących wizyty handlowe:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do techniki sprzedaży podczas prowadzenia wizyty handlowej, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie spotkania z klientem.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek typowych dla wizyt handlowych w siedzibie klienta, ćwiczeń w rozmowach z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania techniki sprzedaży podczas wizyty handlowej.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni, a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Czas trwania - szkolenie z techniki sprzedaży, wizyty handlowe, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

• Układ szkolenia, program, dobrane techniki sprzedaży i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb handlowców organizujących sprzedaż podczas wizyt u klienta. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - jako wersji podstawowej programu szkolenia.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - jako wersji rozszerzonej o dodatkowe ćwiczenia.
• Szkolenie „Skuteczne wizyty handlowe - techniki sprzedaży” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców realizujemy w całym kraju

Szkolenie prowadzimy w całym kraju - szkolenie z techniki sprzedaży, wizyty handlowe, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Materiały szkoleniowe - szkolenie z techniki sprzedaży, wizyty handlowe, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

Każdy uczestnik szkolenia "Skuteczne wizyty handlowe - techniki sprzedaży" otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, opisem każdej techniki sprzedaży, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanych produktów lub usług. Podręcznik zawiera wszystkie techniki sprzedazy omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik sprzedazy w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców produktów. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja - szkolenia z techniki sprzedaży, wizyty handlowe, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców - szkolenie z techniki sprzedazy, wizyty handlowe

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Cena szkolenia - techniki sprzedaży - wizyty handlowe

Cena szkolenia „Skuteczne wizyty handlowe - techniki sprzedaży” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o "Skuteczne wizyty handlowe - techniki sprzedaży", a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy oraz sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl