Szkolenia dla handlowców

"Zapewniamy profesjonalne szkolenia handlowe, które zwiększają aktywność i skuteczność handlowców co prowadzi do trwałego wzrostu sprzedaży."

Szkolenia handlowe - gwarancja jakości

"Jesteśmy dumni z tego, że nasze szkolenia handlowe są najwyższej jakości i dlatego dajemy gwarancję na wzrost skuteczności handlowców."

Szkolenia dla handlowców

"Szkolenia dla sprzedawców oparte są na praktycznych przykładach, ćwiczeniach i scenkach typowych dla sytuacji sprzedażowych danej firmy."

Organizacja szkoleń dla handlowców

Jak działają mistrzowscy handlowcy?

Profesjonalni handlowcy potrafią sprzedać nawet kilka razy więcej od innych handlowców. Są prawdziwymi mistrzami w swoim fachu. Ponad 25 lat doświadczenia w handlu, szkoleniach i doradztwie sprzedażowym pozwala nam wskazać najważniejsze źródła sukcesu mistrzowskich handlowców: Sekrety handlowców i sprzedawców
[1] Mistrzowie korzystają z najlepszych profesjonalnych technik sprzedaży.
[2] Mistrzowie angażują klientów do podejmowania aktywności podczas rozmów handlowych.
[3] Mistrzowie okazują dużą pewność siebie i wyciszają obawy klientów.
[4] Mistrzowie działają metodycznie, analizują swoje błędy, wyciągają wnioski - jak snajperzy.
[5] Mistrzowie mają pozytywne nastawienie do swojej pracy i są wewnętrznie zmotywowani.


Czy każdy handlowiec może sprzedawać kilka razy więcej?

Większość handlowców może zwiększyć swoją skuteczność sprzedaży. Chociaż nie każdy handlowiec będzie mistrzem sprzedaży, ale poprawa o 20-70% jest w zasięgu większości handlowców. Wystarczy chęć do rozwoju swoich umiejętności, pozytywnego nastawienia, właściwego programu szkolenia i doświadczonego trenera.

Specjalizujemy się w szkoleniu handlowców

Naszą specjalizacją są szkolenia dla handlowców i sprzedawców

Od ponad 25 lat koncentrujemy się na doskonaleniu umiejętności handlowców:
• przedstawicieli handlowych,
• handlowców stacjonarnych,
• sprzedawców (ekspedientów) w sklepach i salonach,
• handlowców sprzedających przez telefon,
• pracowników obsługi klienta i serwisu,
• kierowników działów handlowych, regionów sprzedaży i sklepów.

Zwiększymy skuteczność Twoich handlowców

efekty szkolenia dla sprzedawców

Naszym najważniejszym celem jest zwiększenie praktycznych umiejętności sprzedażowych uczestników szkolenia, tak aby mogli zwiększyć sprzedaż w swoich firmach/sklepach. Wiemy jak osiągnąć ten cel. Wszystko jest nastawione na sukces - począwszy od dostosowania programu do specyfiki sprzedawanych produktów i obsługiwanych klientów, dopasowania stopnia trudności szkolenia do potrzeb i możliwości handlowców, poprzez ćwiczenia i scenki i praktyczne warsztaty handlowe. Wiemy też jak zaangażować sprzedawców do maksymalnej aktywności w trakcie szkolenia.

Szkolimy handlowców w całym kraju

szkolenia dla handlowców w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla handlowców z jednej firmy czy sklepu, bardzo często szkolenia handlowe prowadzimy w siedzibach tych firm, sklepach i salonach sprzedaży. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla sprzedawców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy czy sklepu, w dowolnym wskazanym miejscu.

Dostosowujemy szkolenia do specyfiki pracy handlowców

dopasowanie szkolenia dla handlowców

Realizujemy tylko szkolenia zamknięte. Dzięki temu program każdego szkolenia zawsze jest dostosowany do sprzedawanych produktów, specyfiki obsługiwanych klientów, problemów, z którymi borykają się handlowcy i metod działania firmy/sklepu. Na szkoleniach szczegółowo analizowane są dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się handlowcy w kontaktach z klientami. Każde szkolenie bazuje na kilkudziesięciu praktycznych branżowych przykładach. Dzięki temu sprzedawcy uczą się technik, które mogą od razu skutecznie zastosować w swojej firmie/sklepie.

Szkolimy przez siedem dni w tygodniu

czas szkolenia handlowców dopasowany do potrzeb

Szkolenia handlowe mogą zostać przeprowadzone w dowolnym dniu tygodnia , zarówno w godzinach jak i po godzinach pracy, a także w soboty i niedziele . Istnieją sytuacje gdy sobota lub niedziela jest jedynym dniem, w którym firma może przeprowadzić szkolenie. Rozumiemy to i dopasowujemy się do potrzeb i możliwości firm i sklepów. Możemy również rozłożyć realizację szkolenia na dwa lub trzy etapy. Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z firmą zamawiającą szkolenie. Prowadzimy zarówno krótkie 5 godzinne szkolenia, jak również standardowe 8 godzinne czy też rozbudowane 16 godzinne szkolenia.

Stosujemy profesjonalne metody szkolenia handlowców

Dla zapewnienia wysokiej skuteczności, każde ze szkoleń jest podzielone na kilka mniejszych modułów. Podział ten wynika ze specyfiki samych procesów sprzedaży. Przykładowo w szkoleniu z technik sprzedaży jest to etap nawiązania kontaktu, zdiagnozowania potrzeb, zaprezentowania oferty, obrony ceny i domknięcia transakcji.

dopasowane do potrzeb etapy szkolenia dla handlowców

Modułowość szkolenia pozwala etapowo rozwijać umiejętności handlowców. Ponieważ poszczególne moduły są ze sobą ściśle powiązane, handlowcy dostrzegają potrzebę doskonalenia technik sprzedaży i rośnie zaangażowanie handlowców podczas szkolenia.

Realizacja każdego z modułów szkolenia jest nastawiona na zdobywanie praktycznych umiejętności. Około 80-90% czasu przeznaczona jest na praktyczne ćwiczenia i scenki. Moduły szkolenia rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem do omawianych technik i zaprezentowaniem przykładów zastosowania tych technik. Wprowadzenie ma na celu przygotowanie sprzedawców do ćwiczeń i odgrywania scenek handlowych. W części wprowadzającej, prezentowana jest praktyczna wiedza, bez zbędnych i nużących teorii. metody szkolenia dla handlowców, sprzedawców i ekspedientów Po kilkuminutowym wprowadzeniu następuje dłuższa część ćwiczeniowa, w której sprzedawcy wykorzystują poznane techniki. Ćwiczenia mają formę pracy indywidualnej, pracy w małych grupach, scenek, gier handlowych czy warsztatów wypracowujących narzędzia pracy dla handlowców (np. zestawy argumentacyjne, układy prezentacyjne, zestawy odpierania wymówek/obiekcji, argumenty podczas obrony cen). Aktywny udział sprzedawców w ćwiczeniach pozwala na przeprowadzenie bieżącej oceny postępów każdego ze sprzedawców. Na tej podstawie trener może sterować aktywnością poszczególnych sprzedawców w ćwiczeniach.

Handlowcy otrzymują specjalnie dla nich opracowane materiały szkoleniowe

materiały na szkolenia dla handlowców

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, materiałami warsztatowymi. Podręcznik jest dostosowany do specyfiki sprzedawanych produktów, obsługiwanych klientów i metod pracy handlowców. Oczywiście podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla handlowców. Podręcznik staje się swoistym poradnikiem dla handlowca w trudnych sytuacjach sprzedażowych.

Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.

Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.

Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

cena szkolenia dla handlowców

Cena szkolenia zależy od tematyki szkolenia, czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o konkretne szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy/sklepu, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia. Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl