Coaching handlowców i menedżerów sprzedaży

Jak indywidualnie poprawić skuteczność każdego handlowca?

Coaching dla handlowców

Dla potrzeb indywidualnego doskonalenia umiejętności handlowców, prowadzimy działania coachingowe. Pozwalają one na zidentyfikowanie błędów popełnianych przez handlowców podczas kontaktów z klientami, omówienie tych błędów i wskazanie prawidłowych wzorców postępowania. Dla handlowców jest to doskonała możliwość lepszego zrozumienia swoich słabych stron, poznania metod i technik pozwalających na zwiększenie swoich umiejętności i uzyskanie większej pewności siebie i skuteczności sprzedażowej. Coaching jest prowadzony w atmosferze zaufania i wsparcia, w sposób uświadamiający handlowcom potrzebę zmian i ułatwiający otwarcie się na doskonalenie własnych umiejętności. Ponieważ coaching przeprowadzany jest w miejscu pracy handlowca, stanowi to dodatkowy czynnik motywujący do wzmożonej uwagi, zainteresowania wnioskami z coachingu i nastawienia na rzeczywiste zmiany. Wszystko to przekłada się na wzrost sprzedaży i zysku przedsiębiorstwa.

Ramowy przebieg coachingu handlowców i menedżerów sprzedaży


I. Rozpoczęcie coachingu - indywidualna rozmowa trenera z handlowcem

| Czas: do 30 minut | Rozmowa przed pierwszą wizytą | Miejsce: poza siedzibą klienta |

• Zapoznanie się trenera z handlowcem
• Wyjaśnienie celu coachingu i możliwości pomocy w rozwoju umiejętności handlowca
• Ustalenie zasad prowadzenia wizyt u klientów
• Ustalenie planu dnia

II. Przed każdą wizytą u klienta

| Czas: 5 minut |

• Handlowiec przedstawia trenerowi charakterystykę klienta
• Handlowiec zapoznaje trenera z celem wizyty
• Handlowiec zapoznaje trenera z planem wizyty
• Trener udziela sugestii co do sposobu działania handlowca

III. W trakcie wizyt u klientów

| Czas: zależnie od specyfiki klienta i celu wizyty | Miejsce: siedziba klienta|

• Handlowiec jest osobą prowadzącą spotkanie z klientem
• Handlowiec przedstawia trenera jako kolegę z działu marketingu
• Handlowiec prowadzi typowe rozmowy handlowe - pyta, prezentuje, finalizuje, negocjuje
• Trener obserwuje pracę handlowca i reakcje klienta
• Trener włącza się do rozmów tylko w sprawach nie dotyczących sprzedaży

IV. Po każdej wizycie u klienta

| Czas: 10-15 minut | Miejsce: poza siedzibą klienta|

• 1 etap - Handlowiec przedstawia swoją ocenę przebiegu wizyty u klienta
• 2 etap - Trener przedstawia pozytywne działania handlowca
• 3 etap - Trener przedstawia błędy w działaniu handlowca
• 4 etap - Trener przedstawia prawidłowe wzorce działania
• 5 etap - Handlowiec odnosi się do uwag trenera
• 6 etap - Trener uczy handlowca wzorcowych sposobów działania

V. Na zakończenie coachingu handlowca

| Czas: do 60 minut | Miejsce: poza siedzibą klienta|

• Handlowiec przedstawia wnioski z coachingu
• Trener podsumowuje przebieg coachingu
• Trener opracowuje tabelę umiejętności handlowca
• Trener omawia z handlowcem tabelę jego umiejętności
• Trener ustala z handlowcem listę wymagających zmian, kontroli i dalszego doskonalenia
• Trener podsumowuje najważniejsze prawidłowe wzorce działania
• Trener upewnia się o akceptacji prawidłowych wzorców działania przez handlowca
• Zakończenie coachingu z handlowcem

Zakończenie projektu coachingu handlowców

• Zostanie opracowany raport końcowy z pracy ze wszystkimi handlowcami
• Trener zaprezentuje wnioski końcowe dla managerów firmy zamawiającej coaching


Zapraszamy na szkolenie handlowców, przedstawicieli handlowych i menedżerów sprzedaży

szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - coaching

Coaching jest adresowany do handlowców, przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych - osób obsługujących klientów biznesowych (sprzedających do przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, pośredników - hurtowni i sklepów) ale również do handlowców obsługujących klientów detalicznych (w sklepach lub salonach). W każdym przypadku program coachingu jest indywidualnie opracowywany, tak aby uwzględniał specyfikę pracy handlowców i potrzebne umiejętności.


Coaching realizujemy w całym kraju

Szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - coaching realizujemy w całym kraju

Specyfiką coachingu dla handlowców jest to, że jest wykonywany w miejscu pracy handlowców. Dlatego coaching realizujemy na terenie całego kraju - tam gdzie handlowcy mają swoje terytoria działania. Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Trener prowadzący coaching odpowiednio wcześnie ustala z handlowcami przebieg "trasówek" i rodzaj odwiedzanych klientów. Organizacja wizyt powinna umożliwić uzyskanie właściwego obrazu umiejętności handlowców.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za caoching

Gwarancja skuteczności coachingu sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanego coachingu. Jesteśmy pewni, że po coachingu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za coaching.

Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu coachingu - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po coachingu handlowców

Płatność za coaching jest dokonywana przelewem po zakończeniu usługi coachingu. Uważamy, że manager zamawiający coaching powinien poznać wartość przeprowadzonych prac - mieć możliwość zasięgnięcia opinii coachingowanych handlowców i ocenić otrzymaną wartość. Zamawiający coaching mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu coachingu

Szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - cena coachingu dla handlowców

Cena coachingu handlowców lub menedżerów sprzedaży zależy od czasu realizacji coachingu oraz miejsca. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o coaching, a my prześlemy propozycję programu dopasowanego do specyfiki Twojej firmy oraz sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę coachingu.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl