Techniki sprzedaży produktów informatycznych

Jak skutecznie sprzedawać systemy informatyczne?

Szkolenia dla sprzedawców produktów i systemów informatycznych

Sprzedaż systemów informatycznych wymaga zarówno wiedzy technicznej jak i odpowiednich technik sprzedaży. W większości sytuacji sprzedażą oprogramowania zajmują się informatycy, posiadający wiedzę techniczną, ale bez przygotowania do akcji sprzedażowej. Sprzedawcy systemów informatycznych powinni wiedzieć jak wzbudzić wstępne zainteresowanie klientów, zaangażować podczas prezentacji, pokazać klientom korzyści z zakupu, udowodnić opłacalność zakupu, obronić cenę i kontrolować proces sprzedaży. Sama funkcjonalność i sprawność działania systemu informatycznego nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu. Zwycięży ten, kto poza wiedzą techniczną opanuje właściwe umiejętności sprzedażowe.

Program szkolenia dla handlowców - "TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW INFORMATYCZNYCH"


I. Nawiązywanie kontaktów handlowych

Sztuka umawiania spotkań handlowych z klientami
• Skuteczne otwarcia telefonicznej rozmowy z klientem
• Telefoniczne przebijanie się przez "zaporę" sekretarską
• Odpieranie wymówek klientów i angażowanie do rozmowy
• Przygotowanie zestawu odpowiedzi na typowe wymówki klienta
• Umawianie spotkań z klientami

Początek spotkania z klientami
• Powitanie klienta i budowanie profesjonalnego wizerunku handlowca
• Wygląd i rekwizyty handlowca świadczące o profesjonalności jego firmy
• Wybranie najkorzystniejszego miejsca do rozmów z klientami
• Sztuka nawiązywania kontaktów wzrokowych z klientami

Budowanie przyjaznej atmosfery podczas rozmów handlowych
• Sztuka tworzenia pozytywnej atmosfery z klientami
• Sztuka budowania wiarygodności handlowca
• Zasady postępowania w sytuacji odmiennych poglądów z klientami
• Zasady postępowania w sytuacji przedstawienia klientowi odmiennego stanowiska

II. Ocena potrzeb i możliwości klientów

• Zasady zadawania właściwych pytań handlowych
• Pytania diagnozujące potrzeby związane z produktami informatycznymi
• Pytania diagnozujące obawy, preferencje i możliwości klientów
• Zasady sterowania rozmową z klientem
• Sztuka aktywnego słuchania wypowiedzi klientów
• Praca z notatnikiem i rekwizytami handlowymi

III. Przekonywanie do zakupu produktów informatycznych

Techniki skutecznego argumentowania
• Słowa podnoszące wartość produktów informatycznych
• Język korzyści dla klienta i metodą CECHA - ZALETA - KORZYŚĆ
• Ocena korzyści z zakupu prezentowanych produktów informatycznych
• Bilansowanie kosztów i korzyści z zakupu produktów informatycznych
• Ocena opłacalności zakupu produktów informatycznych

Prezentowanie produktów informatycznych
• Skuteczna struktura informacji o produktach informatycznych
• Sztuka skutecznego prezentowania produktów informatycznych
• "Test windy" - sztuka skutecznego zaprezentowania oferty w ciągu 30 sekund
• Przygotowanie przez sprzedawców gotowych zestawów prezentacyjnych

Odpieranie obiekcji do produktów informatycznych
• Zasady reagowania na obiekcje klientów
• Technika "na wagę" przy odpieraniu obiekcji do produktów informatycznych
• Technika "kanapki" przy odpieraniu obiekcji do produktów informatycznych
• Technika "zamiany obiekcji w zaletę" przy odpieraniu obiekcji do produktów informatycznych
• Technika zadawania pytań przy odpieraniu obiekcji do produktów informatycznych
• Przygotowanie zestawu odpowiedzi na typowe obiekcje klientów

IV. Negocjacje cenowe

Skuteczne przedstawianie cen produktów informatycznych
• Odpowiedni moment na podanie ceny
• Zasady prawidłowego przedstawiania cen produktu informatycznego
• Zasady zmniejszania wrażliwość klientów na ceny produktów informatycznych

Negocjowanie cen produktów informatycznych
• Obrona przed pierwszym atakiem na cenę
• Obrona przed kolejnymi atakami na cenę
• Odpowiadanie na żądanie obniżenia ceny
• Postępowanie podczas targowania się o cenę
• Obrona warunków sprzedaży na zakończenie negocjacji

V. Finalizowanie decyzji zakupowej klientów

• Sygnały gotowości klienta do nawiązania współpracy
• Zasady zachowania się przed finalizowaniem sprzedaży
• Technika próbnego testowania możliwości dokonania sprzedaży
• Techniki ułatwiające klientom podjęcie decyzji o współpracy


Zapraszamy na szkolenie informatyków, handlowców i przedstawicieli handlowych

szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych produktów informatycznych

„Techniki sprzedaży produktów informatycznych” są szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i jest przeznaczone dla handlowców stacjonarnych i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców, specyfiki sprzedawanych produktów informatycznych, dopasować scenki i ćwiczenia. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi często spotykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do sprzedawanych produktów informatycznych

szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych sprzedających produkty informatyczne

Szkolenie „Techniki sprzedaży produktów informatycznych” uwzględnia specyfikę sprzedawanych systemów informatycznych, obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych systemów informatycznych. Szkolenia zawierają praktyczne scenki handlowe, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki sprzedaży produktów informatycznych, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca handlowców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży produktów informatycznych

Szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych sprzedających produkty informatyczne - efekty

Korzyści dla handlowców systemów informatycznych:
• Większa skuteczność handlowa i mniej stresu w obsłudze klientów.
• Większa motywacja wewnętrzna do pracy z klientami.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży i marży dla firmy.
• Wzrost liczby nowych i lojalnych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce sprzedaży produktów informatycznych

Praktyczne metody szkolenia dla handlowców produktów informatycznych

„Techniki sprzedaży produktów informatycznych” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do technik sprzedaży systemów informatycznych z dużą ilością ćwiczeń i scenek sprzedażowych. Pozwala to przeszkolić sprzedawców w sytuacjach występujących podczas rozmów handlowych.
Stosowane metody szkolenia dla sprzedawców produktów informatycznych:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik sprzedaży produktów informatycznych, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie obsługi klienta.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek sprzedaży produktów informatycznych, ćwiczeń w rozmowach z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik sprzedaży.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Szkolenie dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych sprzedających produkty informatyczne - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb handlowców produktów informatycznych. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - jako wersji podstawowej programu szkolenia.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - jako wersji rozszerzonej o dodatkowe ćwiczenia.
• Szkolenie „Techniki sprzedaży produktów informatycznych” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców realizujemy w całym kraju

Szkolenie dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych oferujących produkty informatyczne w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Materiały szkoleniowe dla sprzedawców i przedstawicieli oferujących produkty informatyczne

Każdy uczestnik szkolenia dla handlowców produktów informatycznych otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanych produktów informatycznych. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców produktów informatycznych. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Cena szkolenia dla handlowców i przedstawicieli handlowych produktów informatycznych

Cena szkolenia „Techniki sprzedaży produktów informatycznych” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy oraz sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl