Techniki sprzedaży produktów FMCG

Co decyduje o sukcesie sprzedaży produktów FMCG?

Szkolenia dla sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych FMCG

Producenci i importerzy dóbr szybko rotujących (FMCG), sprzedawanych bezpośrednio do sklepów, sieci handlowych i hurtowni, ciągle szukają przewag nad konkurencją. Jedną z takich przewag są umiejętności handlowców. To od ich umiejętności zależy uzyskanie korzystnych warunków sprzedaży. Dlatego do utrzymania się na rynku i osiągnięcia wzrostu sprzedaży, niezbędne jest opanowanie przez handlowców właściwych technik sprzedaży - poczynając od umówienia wizyty handlowej, pokonania wymówek, poprzez zaprezentowanie towarów, odparcie obiekcji, obronę ceny - aż do sfinalizowania sprzedaży. Właściwie dobrany program szkolenia pozwoli rozwinąć umiejętności handlowców i zdobyć przewagę na rynku.

Program szkolenia dla handlowców - "TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FMCG"


I. Nawiązanie kontaktu z klientami

Telefoniczne nawiązywanie kontaktów i umawianie spotkań handlowych z klientami
• Techniki nawiązywania kontaktów handlowych przez telefon
• Techniki telefonicznego przebijania się przez "zaporę" sekretarską
• Techniki skutecznego otwarcia rozmowy handlowej przez telefon
• Techniki odpierania wymówek klientów i blokowanie unikania rozmów
• Przygotowanie zestawu odpowiedzi na typowe wymówki klienta
• Technika umawiania spotkania z klientem

Sztuka rozpoczynania spotkań z klientami
• Powitanie klienta i budowanie profesjonalnego wizerunku handlowca
• Mowa ciała pomagająca w kontaktach handlowych
• Wybranie najkorzystniejszego miejsca do rozmów z klientami
• Techniki nawiązywania kontaktów wzrokowych z klientami

Sztuka zdobywania zaufania klientów
• Techniki tworzenia pozytywnej atmosfery z klientami
• Techniki budowania wiarygodności handlowców
• Techniki sprzedaży ułatwiające zdobywanie i utrzymywanie sympatii klientów

II. Prezentacja oferty handlowej

Poznawanie potrzeb klientów
• Techniki zadawania właściwych pytań handlowych
• Przygotowanie zestawu skutecznych pytań handlowych
• Techniki aktywnego słuchania wypowiedzi klientów
• Techniki ułatwiające zrozumienie i odkrywanie potrzeb klientów
• Rodzaje potrzeb firmowych i osobistych klientów
• Sztuka postępowania z różnymi typami klientów
• Techniki rozmowy w sytuacji, gdy klient nie ma racji
• Techniki rozmowy z przemądrzałymi klientami
• Techniki rozmowy w sytuacji nieuprzejmości ze strony klienta
• Techniki rozmowy z agresywnymi klientami
• Techniki rozmowy z klientami, którzy mają złą opinię o firmie handlowca

Skuteczne prezentowanie ofert handlowych
• Skuteczne słowa w argumentacji handlowej
• Unikanie zakazanych słów w argumentacji handlowej
• Stosowanie języka korzyści dla klienta
• Techniki dopasowania argumentów do potrzeb klientów
• Techniki skutecznego prezentowania ofert handlowych
• "Test windy" - sztuka skutecznego zaprezentowania oferty w ciągu 30 sekund
• Przygotowanie przez sprzedawców gotowych zestawów argumentów

Odpieranie obiekcji klientów
• Zasady wysłuchiwania obiekcji klientów
• Skuteczne techniki odpierania obiekcji klientów
• Przygotowanie zestawu odpowiedzi na typowe obiekcje

III. Prezentowanie cen i obrona przed atakiem na ceny

Skuteczne przedstawianie cen
• Techniki prawidłowego przedstawiania cen przez handlowców
• Techniki prowadzenia rozmów o cenach
• Techniki sprzedaży zmniejszające wrażliwość klientów na ceny
• Opracowanie zestawu argumentów zmniejszających wrażliwość na cenę

Negocjacje cenowe i obrona marży
• Techniki prowadzenia negocjacji cenowych
• Techniki obrony przed atakami na ceny
• Zasady minimalizowania udzielanych rabatów cenowych
• Techniki sprzedaży na etapie targowania się z klientami

IV. Finalizowanie sprzedaży

• Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o zakupie
• Techniki postępowania w końcowej fazie sprzedaży
• Techniki próbnego finalizowania sprzedaży
• Techniki zasadniczego finalizowania sprzedaży
• Postępowanie sprzedawców po dokonaniu sprzedaży


Zapraszamy na szkolenie handlowców stacjonarnych i przedstawicieli handlowych

szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych FMCG

„Techniki sprzedaży produktów FMCG” są szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i jest przeznaczone dla handlowców i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców i sprzedawanych produktów, dopasować scenki, ćwiczenia i przykłady. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi borykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do sprzedawanych produktów FMCG

szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych dostosowane do asortymentu

Szkolenie „Techniki sprzedaży produktów FMCG” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów FMCG, obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne scenki handlowe, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki sprzedaży dóbr FMCG, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca sprzedawców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów

Szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - efekty

Korzyści dla handlowców i przedstawicieli handlowych:
• Większa skuteczność i mniej stresu w obsłudze klientów.
• Większa motywacja wewnętrzna do pracy z klientami.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży i marży dla firmy.
• Wzrost liczby nowych i lojalnych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce sprzedaży do sklepów, sieci handlowych i hurtowni

Praktyczne metody szkolenia dla handlowców i przedstawicieli handlowych FMCG

„Techniki sprzedaży produktów FMCG” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do wielu technik sprzedaży dóbr FMCG z dużą ilością ćwiczeń i scenek sprzedażowych. Pozwala to przeszkolić handlowców w sytuacjach występujących podczas rozmów handlowych z kierownikami sklepów czy hurtowni, kupcami w sieciach handlowych.
Stosowane metody szkolenia dla sprzedawców dóbr FMCG:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik sprzedaży dóbr FMCG, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie obsługi klienta.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek sprzedaży dóbr FMCG, ćwiczeń w rozmowach z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik sprzedaży.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Szkolenie dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych FMCG - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb sprzedawców produktów FMCG. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - jako wersji podstawowej programu szkolenia.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - jako wersji rozszerzonej o dodatkowe ćwiczenia.
W obu wariantach jest to czas potrzebny do opanowania technik sprzedaży produktów FMCG.
• Szkolenie „Techniki sprzedaży produktów FMCG” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców realizujemy w całym kraju

Szkolenie dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych dóbr FMCG w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Materiały szkoleniowe dla sprzedawców i przedstawicieli produktów FMCG

Każdy uczestnik szkolenia dla handlowców dóbr FMCG otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanego asortymentu. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców dóbr FMCG. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Cena szkolenia dla handlowców i przedstawicieli produktów FMCG

Cena szkolenia „Techniki sprzedaży produktów FMCG” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy i sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl