Techniki sprzedaży usług-produktów finansowych

Jak skutecznie sprzedawać usługi ubezpieczeniowe i finansowe?

Szkolenia dla sprzedawców, agentów usług - produktów finansowych

Z każdym rokiem coraz bardziej stajemy się społeczeństwem oczekującym indywidualnego traktowania. Dotyczy to zarówno firm jak i osób prywatnych. Wzrastające wymagania klientów, łatwy dostęp do informacji i rosnąca konkurencja - wszystko to sprawia, że odnoszenie sukcesów na rynku usług (produktów) bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych czy leasingowych wymaga od sprzedawców (agentów) coraz większych umiejętności. Ich zadaniem jest sprzedać coś, co na etapie rozmów z klientami jest niematerialne. Klienci mają wiele obaw ponieważ do czasu wykonania usługi finansowej nie mają pewności, że to co otrzymają będzie odpowiadało ich pierwotnym oczekiwaniom. Dla poradzenia sobie z tą sytuacją handlowcy powinni opanować odpowiednie techniki sprzedaży, które pozwalają zredukować niepokój klientów, zaprezentować usługę i doprowadzenie do sprzedaży. Dlatego dla instytucji finansowych proponujemy specjalistyczne szkolenie, uwzględniające specyfikę sprzedaży produktów finansowych.

Program szkolenia dla sprzedawców - "TECHNIKI SPRZEDAŻY USŁUG-PRODUKTÓW FINANSOWYCH"


I. Czynniki decydujące o sukcesie w sprzedaży usług finansowych

Istota procesu sprzedaży usługi finansowej
• Odkrywanie cech sprzedawanych usług i ich znaczenia w procesie sprzedaży
• Zrozumienie obaw klientów powstających w procesie zakupu usługi

Budowanie wiarygodności sprzedawcy usług finansowych
• Wiarygodny wygląd sprzedawcy usług
• Zasady dostosowania wyglądu i zachowania sprzedawcy do charakteru oferowanych usług
• Rekwizyty sprzedawcy ułatwiające klientowi podjęcie decyzji o zakupie usługi
• Mowa ciała podkreślająca profesjonalność sprzedawcy usług
• Sztuka stawania się doradcą klienta w procesie zakupu usługi
• Sztuka dostosowania się do klienta i tworzenie pozytywnej atmosfery

II. Rozpoznawanie potrzeb klientów

• Uzyskanie akceptacji klientów na zadawanie pytań
• Pytania odkrywające potrzeby oficjalne (formalne, służbowe) klienta
• Pytania odkrywające obawy i preferencje osobiste klienta
• Pytania odkrywające możliwości techniczne i finansowe klienta
• Pytania odkrywające presję czasu i decyzyjność klienta
• Opracowanie gotowych zestawów najlepszych pytań przy sprzedaży usług
• Sztuka aktywnego słuchania klientów

III. Przekonywanie klientów do zakupu usług finansowych

Dobór argumentów ułatwiających sprzedaż usług
• Opracowanie listy słów budujących wartość usługi
• Działanie na emocje w celu zainteresowania i wywołania pragnienia zakup
• Działanie na rozsądek w celu dostarczenia argumentów uzasadniających zakup
• Wykorzystanie metody CECHA USŁUGI - ZALETA DLA KLIENTA - KORZYŚĆ DLA KLIENTA
• Opracowanie listy korzyści dla klientów z zakupu usługi
• Wykorzystanie danych i statystyk do pokazywania wartości usługi
• Wykorzystanie prawdziwych przykładów do pokazywania wartości usługi

Skuteczne prezentowanie usług finansowych
• Sztuka doboru argumentów trafiających do potrzeb klienta
• Skuteczna struktura informacji o prezentowanej usłudze
• Sztuka wizualizowania podczas prezentowania usług
• Sztuka angażowanie klienta podczas prezentacji usługi
• Technika pełnej prezentacji usługi przed klientem
• Technika błyskawicznej prezentacji usługi - "Test windy"

Odpieranie obiekcji klientów do zakupu usług finansowych
• Pozytywne podejście do zgłaszanych obiekcji
• Wykorzystanie techniki "kanapka" do odpierania obiekcji
• Wykorzystanie techniki "na wagę" do odpierania obiekcji
• Wykorzystanie techniki "zamiana obiekcji w zaletę" do odpierania obiekcji
• Przygotowanie zestawu odpowiedzi na typowe obiekcje do oferowanych usług

IV. Podawanie i obrona cen za usługi finansowe

Przedstawianie cen za usługi
• Najlepszy czas na przedstawienie ceny za usługę
• Zachowanie w sytuacji gdy klienci zbyt wcześnie pytają o cenę usługi
• Skuteczny sposób przedstawienia ceny za usługę
• Mowa ciała podczas przedstawienia ceny za usługę
• Przygotowanie zestawu argumentów zmniejszających wrażliwość na cenę

Obrona cen za usługi
• Obrona przed sondowaniem przez klientów możliwości negocjowania cen
• Obrona przed pierwszym atakiem na cenę usługi
• Obrona przed kolejnymi atakami na cenę usługi
• Skuteczne techniki targowania się o cenę usługi
• Skuteczne techniki obrony ceny na zakończenie rozmów

V. Przyspieszanie decyzji klientów o zakupie usług finansowych

• Unikanie błędów podczas finalizowania sprzedaży usług
• Niewerbalne sygnały gotowości do zakupu usługi
• Werbalne sygnały gotowości do zakupu usługi
• Optymalna liczba prób finalizowania sprzedaży usługi
• Dwie techniki próbnego finalizowania sprzedaży usługi
• Najskuteczniejsze techniki finalizowania sprzedaży usług


Zapraszamy na szkolenie agentów i sprzedawców ubezpieczeń, leasingu, usług bankowych

szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych FMCG

„Techniki sprzedaży usług-produktów finansowych” są szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i jest przeznaczone dla agentów i sprzedawców tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb sprzedawców, specyfiki sprzedawanych usług ubezpieczeniowych, leasingowych czy bankowych, dopasować scenki i ćwiczenia. Dzięki temu, że na szkoleniu są sprzedawcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi często spotykają się sprzedawcy.


Szkolenie jest dostosowane do sprzedawanych usług ubezpieczeniowych, leasingowych czy finansowych

szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych sprzedających maszyny i urządzenia

Szkolenie „Techniki sprzedaży usług-produktów finansowych” uwzględnia specyfikę sprzedawanych usług bankowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych czy leasingowych, obsługiwanych klientów, organizację pracy agentów oraz sposób sprzedaży oferowanych usług. Szkolenia zawierają praktyczne scenki handlowe, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala sprzedawcom poznać techniki sprzedaży swoich usług, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca agentów do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży usług finansowych

Szkolenia dla agentów, sprzedawców ubezpieczeń, inwestycji, leasingu - efekty

Korzyści dla agentów usług finansowych:
• Większa skuteczność sprzedażowa i mniej stresu w obsłudze klientów.
• Większa motywacja wewnętrzna agentów do pracy z klientami.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży usług dla firmy.
• Wzrost liczby nowych i lojalnych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce sprzedaży usług finansowych

Praktyczne metody szkolenia agentów i sprzedawców usług finansowych

„Techniki sprzedaży usług-produktów finansowych” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do technik sprzedaży usług finansowych z dużą ilością ćwiczeń i scenek sprzedażowych. Pozwala to przeszkolić sprzedawców w sytuacjach występujących podczas rozmów handlowych.
Stosowane metody szkolenia dla sprzedawców usług finansowych:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik sprzedaży usług finansowych, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie obsługi klienta.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek sprzedaży usług finansowych, ćwiczeń w rozmowach z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik sprzedaży.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Szkolenie dla agentów i sprzedawców usług finansowych - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb agentów i sprzedawców usług finansowych. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - jako wersji podstawowej programu szkolenia.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - jako wersji rozszerzonej o dodatkowe ćwiczenia.
W obu wariantach jest to czas potrzebny do opanowania technik sprzedaży usług finansowych.
• Szkolenie „Techniki sprzedaży usług-produktów finansowych” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców realizujemy w całym kraju

Szkolenie dla agentów i sprzedawców usług finansowych w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla sprzedawców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Materiały szkoleniowe dla agentów i sprzedawców usług finansowych

Każdy uczestnik szkolenia dla sprzedawców usług finansowych otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanych usług. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców usług finansowych. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Cena szkolenia dla agentów i sprzedawców usług finansowych

Cena szkolenia „Techniki sprzedaży usług-produktów finansowych” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy oraz sprzedawanych usług finansowych, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl