Skuteczna obrona cen przez handlowców

Jak zwiększyć skuteczność handlowców podczas obrony cen?

Profesjonalna obrona cen przez handlowców i przedstawicieli handlowych

Rozmowy cenowe są dla handlowców najtrudniejszą chwilą. Większość handlowców już w drodze na spotkanie z klientami obawia się rozmów cenowych. Klienci często wyczuwają obawy handlowców i śmielej domagają się obniżenia cen. W efekcie handlowcy obniżają ceny. W ten sposób obawy handlowców stają się rzeczywistością. Aby do tego nie dochodziło, handlowcy powinni być przygotowani do skutecznej obrony ceny - począwszy od etapu prezentowania ceny, poprzez obronę ceny aż do etapu targowania cen z klientami. Tych umiejętności można handlowców nauczyć i osiągać wyższe marże. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie sprzedażowe przygotowujące handlowców do profesjonalnej obrony ceny.

Program szkolenia dla handlowców - "SKUTECZNA OBRONA CEN PRZEZ HANDLOWCÓW"


Sztuka prowadzenia rozmów cenowych
• Pozytywne nastawienie handlowców do własnych cen
• Wybór odpowiedniego czasu na zaprezentowanie ceny
• Skuteczne metody prezentowania cen przez handlowców
• Mowa ciała handlowca podczas prezentowania cen
• Zwiększanie siły handlowca podczas rozmowy o cenie

Zmniejszanie wrażliwości klientów na ceny
• Skuteczne słowa zmniejszające wrażliwość na cenę
• Skuteczne prezentacje minimalizujące późniejsze obiekcje cenowe
• Techniki psychologicznego zmniejszania wrażliwości na ceny
• Rozmowy zestawiające ceny z korzyściami klienta
• Techniki wyliczania korzyści dla klienta i obliczania ROI
• Rozmowy nawiązujące do ryzyka poniesienia strat
• Rozmowy nawiązujące do redukcji kosztów
• Wykorzystanie wizualizacji do zmniejszania wrażliwości klientów na cenę
• Tworzenie zestawu argumentów zmniejszających wrażliwość na cenę

Odpowiadanie na obiekcje cenowe
• Obrona przed próbnym atakiem na cenę
• Odpieranie prawdziwych ataków na cenę
• Techniki odpowiadania na obiekcje cenowe
• Przygotowanie zestawów odpowiedzi na obiekcje cenowe

Negocjacje cenowe i obrona marży
• Zasady prowadzenia negocjacji cenowych
• Manipulacje i blefy cenowe klientów
• Obrona przed blefami cenowymi klientów
• Zasady odpowiadania na żądanie rabatów cenowych
• Zasady minimalizowania udzielanych rabatów cenowych
• Sztuka skutecznego targowania się z klientami
• Obrona przed "oskubaniem" na zakończenie negocjacji cenowych


Zapraszamy na szkolenie handlowców prowadzących negocjacje cenowe

Profesjonalna obrona cen przez handlowców i przedstawicieli handlowych

„Skuteczna obrona cen przez handlowców” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej, przeznaczonym dla handlowców stacjonarnych i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców, specyfiki sprzedawanych produktów, dopasować scenki z obrony cen. Dzięki temu, że na szkoleniu biorą udział handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się podczas rozmów cenowych z klientami. Szkolenie pozwala rozwiązać problemy, z którymi często spotykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane sprzedawanych produktów

Profesjonalna obrona cen przez handlowców i przedstawicieli handlowych

Szkolenie „Skuteczna obrona cen przez handlowców” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów (usług), obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży. Szkolenia zawierają praktyczne scenki handlowe, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki obrony cen oferowanych produktów, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca handlowców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie marży ze sprzedaży oferowanych produktów

Profesjonalna obrona cen przez handlowców i przedstawicieli handlowych - efekty

Korzyści dla handlowców z poznania technik obrony cen:
• Większa skuteczność podczas rozmów i negocjacji cenowych.
• Większa pewność siebie w rozmowach z klientami.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost marży ze sprzedaży dla firmy.
• Poprawa rentowności firmy.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce obrony cen

Profesjonalna obrona cen przez handlowców i przedstawicieli handlowych

„Skuteczna obrona cen przez handlowców” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do sztuki rozmów cenowych i obrony cen z dużą ilością ćwiczeń i scenek negocjacyjnych. Pozwala to przeszkolić sprzedawców w sytuacjach występujących podczas negocjacji cenowych.
Stosowane metody szkolenia dla handlowców:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do sztuki obrony cen, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie rozmów cenowych i negocjacji cenowych.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek z negocjacji cen, ćwiczeń w rozmowach cenowych z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik obrony cen.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami z negocjacji cenowych i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują sprzedawców, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden dzień a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Profesjonalna obrona cen przez handlowców i przedstawicieli handlowych - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb handlowców. Najczęściej szkolenie trwa jeden dzień (8 godzin) ale istnieje możliwość modyfikacji programu i wydłużenia lub skrócenia czasu szkolenia.
• Szkolenie „Skuteczna obrona cen przez handlowców” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia z obrony cen przez handlowców realizujemy w całym kraju

Skuteczna obrona cen przez handlowców i przedstawicieli handlowych - szkolenie realizowane w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Skuteczna obrona cen przez handlowców i przedstawicieli handlowych - materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia z obrony cen przez handlowców otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanych produktów (usług). Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu wszystkich technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Skuteczna obrona cen przez handlowców i przedstawicieli handlowych - cena szkolenia

Cena szkolenia „Skuteczna obrona cen przez handlowców” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy oraz sprzedawanych produktów (usług), informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl