Finalizowanie sprzedaży przez handlowców

Jak handlowcy mogą zwiększyć liczbę zawartych transakcji?

Szkolenie z finalizowania sprzedaży i domykania transakcji przez handlowców

Bardzo często spotyka się handlowców, którzy bez problemów umawiają się na spotkania z klientami, właściwie prezentują swoje towary, mają dobre relacje z klientami, ale nie potrafią zakończyć spotkania sprzedażą. Z dużej liczby spotkań z klientami, mają małą liczbę transakcji i wartości sprzedaży. Najczęściej powodem takiej sytuacji jest brak umiejętności finalizowania sprzedaży. Przez finalizowanie sprzedaży należy rozumieć nie tylko doprowadzenie do podpisania umowy, ale również doprowadzenie do pozytywnego zakończenia każdego ze spotkań handlowych i przybliżanie klienta do ostatecznej transakcji. Oczywiście najbardziej pożądane jest szybkie zawarcie umowy ale bardzo często dochodzi do transakcji dopiero po kilku kontaktach (telefonach, e-mailach, spotkaniach) z klientami. W takiej sytuacji opanowanie umiejętności finalizowania sprzedaży pozwala uzyskać cząstkowe deklaracje klientów i przybliża handlowca do transakcji. Na szczęście sztuki finalizowania sprzedaży może się nauczyć każdy handlowiec.

Program szkolenia dla handlowców - "FINALIZOWANIE SPRZEDAŻY PRZEZ HANDLOWCÓW"


I. Zachowanie ułatwiające finalizowanie sprzedaży
• Reagowanie na odmowę i niechęć ze strony klienta
• Optymalna liczba prób finalizowania sprzedaży
• Podnoszenie wiarygodności handlowców w oczach klienta
• Stawanie się doradcą klienta w procesie zakupu
• Sztuka wyciszania obaw klienta
• Sztuka przyjaznego przybliżania klientów do ostatecznej decyzji o zakupie

II. Zasady finalizowania sprzedaży
• Sztuka stosowania techniki faktów dokonanych
• Sztuka dyskretnego angażowania klienta
• Wizualizowanie informacji ułatwiających podjecie decyzji o zakupie
• Technika uprzedzania wymówek zakupowych klientów
• Technika umacniania klienta w decyzji o zakupie

III. Właściwy moment na finalizowanie sprzedaży
• Odkrywanie niewerbalnych sygnałów gotowości klienta do zakupu
• Odkrywanie werbalnych sygnałów gotowości klienta do zakupu
• Ocena "temperatury" zakupowej klienta
• Wybór najlepszego czasu na finalizowanie sprzedaży

IV. Techniki finalizowania sprzedaży
• Technika odpowiedniego uzasadniania powodów zakupu
• Technika próbnego domykania sprzedaży - "na alternatywę"
• Zadawanie pytań jako technika próbnego domykania sprzedaży
• Sztuka zadawania pytań i wciągania klienta do podejmowania decyzji
• Technika "3 x TAK"
• Technika małych kroków
• Technika "załóżmy, że ..."
• Technika bilansowania "za i przeciw"
• Technika "koła ratunkowego" w sytuacjach awaryjnych
• Technika podtrzymywania klienta w decyzji na TAK
• Sztuka stosowania poszczególnych technik finalizowania sprzedaży


Zapraszamy na szkolenie handlowców stacjonarnych i przedstawicieli handlowych

Szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - finalizowanie sprzedaży

Szkolenie „Finalizowanie sprzedaży przez handlowców” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i przeznaczonym dla handlowców tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców i sprzedawanych produktów, dopasować scenki, ćwiczenia i przykłady. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala rozwiązać problemy, z którymi borykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do produktów sprzedawanych przez handlowców

Finalizowanie sprzedaży - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - dostosowane do asortymentu

Szkolenie „Finalizowanie sprzedaży przez handlowców” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów, obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne scenki finalizowania sprzedaży, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji handlowych. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki finalizowania srzedaży oferowanych przez nich produktów, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca sprzedawców do aktywnego udziału w szkoleniu.


Szkolenie jest nakierowane na szybsze finalizowanie sprzedaży oferowanych produktów

Finalizowanie sprzedaży - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - efekty

Korzyści dla handlowców:
• Większa skuteczność spotkań handlowych i większa liczba transakcji.
• Łatwiejsza realizacja planów sprzedaży i większa motywacja wewnętrzna do pracy.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost liczby transakcji i przychodów ze sprzedaży dla firmy.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce finalizowania sprzedaży

Finalizowanie sprzedaży - metody szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

„Finalizowanie sprzedaży przez handlowców” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do wielu technik finalizowania sprzedaży z dużą ilością ćwiczeń i scenek sprzedażowych. Pozwala to przeszkolić handlowców w sytuacjach występujących podczas rozmów handlowych z klientami.
Stosowane metody szkolenia dla handlowców:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik finalizowania sprzedaży, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie domykania transakcji.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek finalizowania sprzedaży, ćwiczeń w rozmowach z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów domykania sprzedaży. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik finalizowania sprzedaży.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden dzień a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Finalizowanie sprzedaży - czas trwania szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb handlowców. Z finalizowania sprzedaży najczęściej realizujemy szkolenia jednodniowe (8 godzin szkolenia). Praktyka pokazuje, że jest to czas wystarczający do opanowania sztuki finalizowania sprzedaży.
•Szkolenie „Finalizowanie sprzedaży przez handlowców” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców realizujemy w całym kraju

Finalizowanie sprzedaży - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych realizujemy w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Finalizowanie sprzedaży - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia z technik finalizowania sprzedaży otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanego asortymentu. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Finalizowanie sprzedaży - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - cena szkoleniadla

Cena szkolenia „Finalizowanie sprzedaży przez handlowców” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy i sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl