Techniki sprzedaży przez telefon

Dlaczego handlowcy obawiają się telefonicznych rozmów z klientami?

Techniki sprzedaży przez telefon - szkolenia dla telesprzedawców

Telefon jest jednym z ważniejszych narzędzi umożliwiających komunikację z klientami. Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych przez telefon pozwala telesprzedawcom na prowadzenie aktywnej sprzedaży a przedstawicielom handlowym na umawianie wizyt. Niestety większość sprzedawców nie jest przygotowana do skutecznego prowadzenia rozmów handlowych przez telefon. Mają oni trudności w przebijaniu się przez "zaporę" sekretarską, problemy z zainteresowaniem klientów, nie potrafią sobie poradzić z wymówkami. Handlowcy słysząc wielokrotnie słowo "nie", czują się niepewnie i zaczynają unikać rozmów handlowych przez telefon. W przypadku opanowania technik sprzedaży przez telefon, wzrasta liczba wizyt handlowych, wysłanych ofert i pozyskanych klientów. Stosunkowo łatwo można poprawić umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów handlowych przez telefon. Temu służy zaprezentowany poniżej program szkoleniowy.

Program szkolenia dla telesprzedawców - "TECHNIKI SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON"


I. Rozpoczęcie rozmowy handlowej przez telefon

Profesjonalny wizerunek przez telefon
• Zasady budowania profesjonalnego wizerunku handlowców przez telefon
• Modulowanie głosu w rozmowach handlowych przez telefon
• Prezentacja telesprzedawcy i firmy przez telefon

Rozpoczęcie rozmowy handlowej przez telefon
• Rozmowy handlowe inicjowane przez klienta
• Rozmowy handlowe inicjowane przez telesprzedawców
• Przebijanie się przez "zaporę" sekretarską
• Skuteczne otwarcie rozmowy handlowej przez telesprzedawców
• Techniki wzbudzenia ciekawości przez telefon
• Postępowanie telesprzedawców przy pierwszej odmowie klienta
• Postępowanie telesprzedawców przy dalszej odmowie klienta
• Opracowanie skryptu rozpoczęcia telefonicznej rozmowy handlowej

II. Techniki sprzedaży przez telefon - prezentowanie oferty

Telefoniczne rozpoznawanie potrzeb klientów
• Techniki zadawania pytań handlowych
• Techniki słuchania wypowiedzi klienta
• Techniki odkrywania potrzeb klientów
• Opracowanie skryptu z pytaniami

Telefoniczne prezentowanie ofert handlowych
• Skuteczne słowa w telefonicznej rozmowie
• Sekwencje ułatwiające prezentowanie korzyści
• Zasady dopasowania argumentów do potrzeb klientów
• Telefoniczne zasady prezentacji oferty handlowej
• Opracowanie skryptu prezentacji

III. Techniki sprzedaży przez telefon - trudne rozmowy

Telefoniczne odpieranie obiekcji klientów
• Obiekcje handlowe - technika prowadzenia rozmów w przypadku obiekcji
• Skuteczne techniki odpierania obiekcji
• Przygotowanie skryptu z odpowiedziami na możliwe obiekcje

Prowadzenie trudnych rozmów telefonicznych
• Telefoniczne przyjmowanie reklamacji
• Telefoniczne rozmowy w sytuacji, gdy klienci nie mają racji
• Telefoniczne rozmowy z przemądrzałymi klientami
• Telefoniczne rozmowy z nieuprzejmymi klientami
• Telefoniczne rozmowy z agresywnymi klientami
• Sztuka sterowania rozmową telefoniczną

IV. Techniki sprzedaży przez telefon - finalizowanie rozmowy

Telefoniczne rozmowy o cenach
• Technika telefonicznego przedstawiania cen
• Zasady prowadzenia rozmów o cenach
• Zmniejszanie wrażliwości klientów na ceny
• Opracowanie zestawu argumentów zmniejszających wrażliwość na cenę
• Obrona przed wymówkami cenowymi

Telefoniczne finalizowanie sprzedaży i rozmów handlowych
• Telefoniczne sygnały gotowości klienta do zakupu
• Techniki przyspieszania decyzji zakupu
• Zakończenie rozmów w przypadku dokonania sprzedaży
• Zakończenie rozmów w przypadku niepowodzenia sprzedaży

V. Techniki sprzedaży przez telefon - rozmowy z dłużnikami

Telefoniczne rozmowy przyspieszające ściąganie należności
• Rozmowy z dłużnikami w sprawie przyspieszania ściągania należności
• Wymówki i gry stosowane przez dłużników dla unikania płatności
• Obrona handlowców przed wymówkami i grami dłużników
• Skrypt rozpoczęcia rozmowy z dłużnikiem


Zapraszamy na szkolenie telesprzedawców, handlowców stacjonarnych i przedstawicieli handlowych

szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

„Techniki sprzedaży przez telefon” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i przeznaczonym dla telesprzedawców, handlowców i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców i sprzedawanych produktów, dopasować scenki, ćwiczenia i przykłady. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi borykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do produktów sprzedawanych przez handlowców

szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - dostosowane do asortymentu

Szkolenie „Techniki sprzedaży przez telefon” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów, obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne scenki handlowe, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki sprzedaży oferowanych przez nich produktów, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca sprzedawców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów

szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - efekty

Korzyści dla telesprzedawców i handlowców:
• Większa skuteczność i mniej stresu w obsłudze klientów.
• Większa motywacja wewnętrzna do pracy z klientami.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży i marży dla firmy.
• Wzrost liczby nowych i lojalnych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce sprzedaży

Praktyczne metody szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

„Techniki sprzedaży przez telefon” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do wielu technik sprzedaży Państwa produktów z dużą ilością ćwiczeń i scenek sprzedażowych. Pozwala to przeszkolić handlowców w sytuacjach występujących podczas rozmów handlowych z klientami.
Stosowane metody szkolenia dla sprzedawców produktów:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik sprzedaży, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie obsługi klienta.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek sprzedaży, ćwiczeń w rozmowach z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik sprzedaży.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb telesprzedawców i handlowców. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - jako wersji podstawowej programu szkolenia.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - jako wersji rozszerzonej o dodatkowe ćwiczenia.
W obu wariantach jest to czas potrzebny do opanowania technik sprzedaży przez telefon.
• Szkolenie „Techniki sprzedaży przez telefon” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla telesprzedawców i handlowców realizujemy w całym kraju

Szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Materiały szkoleniowe dla telesprzedawców i handlowców

Każdy uczestnik szkolenia dla telesprzedawców otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanego asortymentu. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców produktów. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Cena szkolenia dla telesprzedawców, handlowców i przedstawicieli handlowych

Cena szkolenia „Techniki sprzedaży przez telefon” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy i sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl