Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem

Jak skutecznie zarządzać regionem sprzedaży?

Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem - szkolenia dla przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych, dyrektorów sprzedaży, menedżerów regionalnych

Niewłaściwa obsługa regionów jest jednym z podstawowych powodów zbyt niskiej sprzedaży. Praktyka pokazuje, że większość handlowców nie działa metodycznie. Ich aktywność sprzedażowa w regionie nie jest odpowiednio analizowana, co sprawia, że jest niewłaściwie ukierunkowana. Handlowcy zbyt wiele czasu i kosztów poświęcają na obsługę mało atrakcyjnych klientów. Działania handlowców są raczej intuicyjnie i na zasadzie "zrywów sprzedażowych". Z powodu niewłaściwej organizacji, handlowcy koncentrują się na sprawach administracyjnych, przykładając mniejszą wagę do sprzedaży. Tymczasem wystarczy właściwe zarządzanie swoim regionem - począwszy od oceny atrakcyjności klientów, poprzez koncentrację aktywności na atrakcyjnych segmentach rynku, zaplanowanie aktywności handlowej i zarządzanie czasem sprzedażowym - aby handlowcy zaczęli osiągać dobre wyniki w sprzedaży.

Program szkolenia dla handlowców i menedżerów - "SKUTECZNA OBSŁUGA REGIONU SPRZEDAŻY"


Handlowiec jako manager regionu
• Korzyści z obsługiwania przydzielonego regionu
• Odpowiedzialność handlowców za obsługiwany region
• Czynniki decydujące o sukcesie handlowców jako managerów regionalnych

Okresowa analiza klientów z obsługiwanego regionu
• Ocena potencjału zakupowego w obsługiwanym regionie
• Ocena dotychczasowego stopnia wykorzystania potencjału
• Podzielenie klientów na segmenty
• Określenie atrakcyjności poszczególnych segmentów
• Analiza Pareto dla portfela obsługiwanych klientów
• Analiza ryzyka portfela obsługiwanych klientów
• Analiza geograficznej lokalizacji obsługiwanych klientów
• Określenie zalecanego modelu obsługi klientów w poszczególnych segmentach
• Wnioski końcowe: rekomendacje dotyczące doskonalenia obsługi klientów w regionie

Analiza celów wyznaczonych dla regionu
• Analiza planów sprzedaży wyznaczonych dla regionu
• Opracowywanie planów aktywności pozwalający na realizację planów sprzedaży
• Opracowanie sposobu prowadzenia aktywności handlowej w obsługiwanym regionie
• Opracowanie mierników oceny aktywności handlowca w regionie
• Zasady prowadzenia samokontroli aktywności handlowej w regionie
• Wnioski końcowe: rekomendacje dotyczące doskonalenia własnej aktywności w regionie

Analiza produktów sprzedawanych w regionie
• Analiza ilości i wartości sprzedawanych produktów
• Analiza Pareto dla portfela sprzedawanych produktów
• Analiza struktury sprzedawanych produktów
• Analiza dopasowania portfela produktów do oczekiwań klientów
• Wnioski końcowe: rekomendacje dotyczące kształtowania struktury portfela produktów

Analiza organizacji "trasówek" w regionie
• Analiza geograficzna organizowania "trasówek" w regionie
• Analiza częstości wizytowania klientów z różnych segmentów rynku
• Analiza zakresu wizyt u klientów z różnych segmentów rynku
• Wyznaczenie intensywności bezpośrednich kontaktów handlowych
• Wnioski końcowe: rekomendacje dotyczące układu "trasówek", częstości i zakresu wizyt handlowych

Analiza wykorzystania czasu pracy handlowca obsługującego region
• Analiza zakresu wykonywanych prac
• Analiza znaczenia wykonywanych prac dla realizowania planów sprzedaży
• Analiza czasu przeznaczonego na wykonywane prace
• Wnioski końcowe: zmiana priorytetów wykonywanych prac

Analiza kosztów obsługiwania regionu
• Szacowanie kosztów zdobywania nowych klientów
• Szacowanie kosztów obsługi klientów
• Analiza efektywności prowadzenia obsługi regionu
• Wnioski końcowe: rekomendowanie oszczędności w obsłudze regionu


Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli handlowych i kierowników regionalnych

Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem - szkolenia dla przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych, dyrektorów sprzedaży

„Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i przeznaczonym dla przedstawicieli handlowych i kierowników regionalnych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców i kierowników, dopasować scenki, ćwiczenia, analizy i przykłady. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy i kierownicy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w zarządzaniu swoimi regionami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi borykają się codziennie w zarządzaniu regionem.


Szkolenie jest dostosowane do produktów sprzedawanych w swoich regionach

Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem - szkolenia dla przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych - dopasowane do obsługiwanych regionów

Szkolenie „Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów, obsługiwanych klientów, organizację pracy w swoim regionie oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne analizy wyników w regionie, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji zarządzania regionem (terytorium). Wszystko to pozwala uczestnikom poznać techniki zarządzania swoim regionem. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca przedstawicieli regionalnych i kierowników regionalnych do aktywnego udziału w szkoleniu.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży w obsługiwanym regionie

Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem - szkolenia dla przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych - efekty

Korzyści dla przedstawicieli handlowych i kierowników regionalnych:
• Większa skuteczność obsługiwania własnego regionu.
• Lepsze wyniki sprzedażowe w regionie i łatwiejsze wykonanie planu sprzedaży.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży i marży dla firmy.
• Większa sprawność zarządzania sprzedażą w regionach.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce zarządzania regionem

Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem - szkolenia dla przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych - praktyczne metody szkolenia

„Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do wielu technik zarządzania regionami z dużą ilością analiz, ćwiczeń i warsztatów. Pozwala to przeszkolić przedstawicieli i kierowników regionalnych w sytuacjach związanych z zarządzaniem regionami.
Stosowane metody szkolenia:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik obsługi i zarządzania regionem, mające na celu zapoznanie przedstawicieli i kierowników regionalnych z najlepszymi zasadami zarządzania regionami.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci analiz i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z obsługą i zarządzaniem regionem. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik zarządzania regionami.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności przedstawicieli i kierowników regionalnych. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szklenie

Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem - szkolenia dla przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb przedstawicieli i kierowników regionalnych. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - jako wersji podstawowej programu szkolenia.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - jako wersji rozszerzonej o dodatkowe ćwiczenia.
• Szkolenie „Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia realizujemy w całym kraju

Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem - szkolenia dla przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych - realizujemy w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla uczestników z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla przedstawicieli i kierowników. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem - szkolenia dla przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych - materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, analizami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanego asortymentu. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowanych technikach w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla przedstawicieli i kierowników regionalnych. Podręcznik staje się poradnikiem w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców i managerów lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem - szkolenia dla przedstawicieli handlowych, kierowników regionalnych - cena szkolenia

Cena szkolenia „Obsługa regionu sprzedaży - zarządzanie regionem” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy i sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl