Pisanie skutecznych ofert handlowych

Co decyduje o skuteczności akcji ofertowej?

Szkolenia z pisania ofert i e-maili handlowych

Klienci w natłoku spraw nie mają czasu na dokładne zapoznawanie się z otrzymanymi ofertami. Szybkim spojrzeniem oceniają oferty i podejmują decyzję o tym co z nią zrobić. W ciągu 2-5 sekund ważą się losy ofert handlowych. W tak krótkim czasie oferta powinna przyciągnąć uwagę klienta, zaciekawić, skłonić do przeczytania. Jeśli tak się nie stanie, oferta prawdopodobnie wyląduje w koszu klienta. Dlatego skuteczna oferta musi mieć odpowiednią strukturę informacji, dobrze napisane nagłówki, perswazyjny tekst i atrakcyjną szatę graficzną. Jednak większość handlowców i marketingowców nigdy nie miała okazji nauczyć się sztuki pisania skutecznych ofert i e-maili handlowych. Handlowcy są nawet nieświadomi, że nie potrafią opracować skutecznej oferty handlowej. To wszystko sprawia, że do klientów wysyłane są oferty o małej "sile przebicia". Tych umiejętności można się nauczyć i zwiększyć skuteczność prowadzonych akcji ofertowych.

Program szkolenia dla handlowców - "PISANIE SKUTECZNYCH OFERT HANDLOWYCH"


Skuteczne e-maile handlowe
• Konstrukcja skutecznej wiadomości
• Temat wiadomości przyciągający uwagę klient
• Blok otwierający wiadomość dla klienta
• Blok rozwijający wiadomość dla klienta
• Blok zamykający wiadomość dla klienta
• Optymalna długość e-maila handlowego

Listy przewodnie wzbudzające ciekawość klientów
• Szybkie zaciekawienie klienta listem przewodnim
• Przyjazne nastawienie klienta do oferty
• Zawartość listu skłaniająca do poznania oferty

Nagłówki zachęcające do przeczytania oferty
• Tytuły przyciągające uwagę klientów
• Nagłówki rozbudzające zainteresowanie ofertą
• Skuteczne nazywanie produktów (usług)
• Słowa zwiększające odzew ze strony klientów

Tekst oferty pozwalający przekonać klientów
• Sposoby prezentowania korzyści dla klientów
• Wizualizowanie korzyści za pomocą grafiki
• Pisanie tekstu pod motywy działania klientów
• Kolejność prezentowania korzyści w ofertach
• Unikanie słów zniechęcających klientów

Układ oferty wywołujący zainteresowanie klientów
• Struktura tekstu zachęcająca do czytania oferty
• Grafika rozbudzająca zainteresowanie klientów
• Skuteczne wykorzystanie kolorów w ofertach
• Najlepsze miejsce w ofercie na umieszczenie ceny
• Sposoby zmniejszające wrażliwość klienta na cenę

Techniczne zaprojektowanie doskonałej oferty handlowej
• Strona tytułowa wciągająca do dalszego czytania
• Doskonałe rozplanowanie tekstu na stronie
• Grupowanie tekstów dla szybkiej orientacji
• Rozmieszczenie tekstów dla sterowania wzrokiem
• Optyczne wyrównywanie sterujące wzrokiem
• Powtarzanie elementów dla dodania mocy ofercie
• Dobierane czcionek dla tekstów i nagłówków
• Kontrastowanie czcionek dla przyciągnięcia uwagi
• Kontrastowanie grafiką dla przyciągnięcia uwagi
• Eliminowanie "korków" blokujących wzrok klienta
• Profesjonalna równowaga informacji na stronie

Optymalna intensywność wysyłania ofert
• Uzyskanie efektu znajomości, sympatii i preferencji
• Zasady ponawiania ofert i kontaktów z klientami
• Zasady wysyłania ofert w sezonie decyzyjnym
• Zasady wysyłania ofert poza sezonem decyzyjnym
• Optymalna częstotliwość wysyłania ofert


Zapraszamy na szkolenie handlowców, przedstawicieli handlowych i marketingowców

Tworzenie skutecznych ofert - szkolenia z pisania ofert i e-maili handlowych

„Pisanie skutecznych ofert handlowych” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i przeznaczonym dla handlowców, przedstawicieli handlowych i marketingowców tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców i sprzedawanych produktów, dopasować scenki, ćwiczenia i przykłady. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi borykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do sprzedawanych produktów i usług

Tworzenie skutecznych ofert - szkolenia z tworzenia ofert i e-maili handlowych - dostosowane do produktów

Szkolenie „Pisanie skutecznych ofert handlowych” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów (usług), obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne warsztaty z pisania e-maili, pism przewodnich i ofert handlowych. Wszystko to pozwala handlowcom poznać sztukę pisania skutecznych ofert pod oferowane produkty, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca sprzedawców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie skuteczności ofert handlowych

Tworzenie skutecznych ofert - szkolenia z tworzenia ofert i e-maili handlowych - efakty szkolenia

Korzyści dla handlowców i marketingowców:
• Większa skuteczność ofert handlowych.
• Łatwiejsza realizacja zadań sprzedażowych.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost sprawności handlowej i przychodów ze sprzedaży.
• Wzrost liczby nowych i lojalnych klientów.
• Wyróżnienie ofert na tle konkurencji i zdobycie przewagi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce prowadzeni akcji ofertowych

Tworzenie skutecznych ofert - szkolenia z tworzenia ofert i e-maili handlowych - metody szkolenia

„Pisanie skutecznych ofert handlowych” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy zasady tworzenia ofert i e-maili handlowych z dużą ilością warsztatów i ćwiczeń. Pozwala to przeszkolić handlowców w sytuacjach występujących podczas tworzenia ofert handlowych.
Stosowane metody szkolenia z pisania ofert:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do sztuki pisania ofert, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie pisania ofert i e-maili handlowych.
Warsztaty (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci ćwiczeń w pisaniu e-maili, pism przewodnich, układania struktury oferty, tworzenia tytułów i nagłówków, pisania wiadomości, zachęcania do kontaktu. Wszystkie warsztaty są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania sztuki pisania ofert i e-maili handlowych.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, przykładami szablonów ofert, perswazyjnych tekstów, układu ofert i e-maili). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden dzień a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Tworzenie skutecznych ofert - szkolenia z tworzenia ofert i e-maili handlowych - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb handlowców. Najczęściej realizujemy szkolenia jednodniowe (8 godzin szkolenia). Praktyka pokazuje, że jest to czas wystarczający do opanowania sztuki pisania ofert, e-maili handlowych i planowania akcji ofertowych.
•Szkolenie „Pisanie skutecznych ofert handlowych” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców i marketingowców realizujemy w całym kraju

Tworzenie skutecznych ofert - szkolenia z tworzenia ofert i e-maili handlowych w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Materiały szkoleniowe dla handlowców i marketingowców

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, warsztatami, ćwiczeniami, szablonami ofert i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanego asortymentu. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu sztuki pisania ofert w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców produktów. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Opracowujemy również szablony skutecznych ofert handlowych

Poza szkoleniami realizujemy również usługę opracowywania szablonów ofert handlowych dopasowanych do specyfiki zamawiającej firmy. Link do usługi opracowywania szablonów ofert handlowych"


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Tworzenie skutecznych ofert handlowych - cena szkolenia dla handlowców i marketingowców

Cena szkolenia „Pisanie skutecznych ofert handlowych” zależy od wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy i sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl