Sztuka przekonywania klientów do zakupu

Jak osiągać sukces podczas prezentacji handlowej?

Sztuka przekonywania klientów do zakupu - szkolenia dla handlowców

Szczególnie istotną częścią każdego spotkania z klientami jest prezentowanie oferty handlowej. Skuteczny handlowiec powinien przygotowywać grunt do przekonania klienta już od początku spotkania. Umiejętne zbieranie informacji o potrzebach klienta, budowanie pozytywnego nastawienia klienta, przyciąganie uwagi i angażowanie klienta - wszystko to stanowi podstawę do wyboru najlepszego momentu na zaprezentowanie oferty i określenia zakresu przedstawianych informacji. Skuteczny handlowiec cały czas powinien oceniać reakcje klienta i odpowiednio dostosowywać prezentowane argumenty. Celem jest przekonanie klienta do zakupu (współpracy). Aby ten cel osiągnać nie można poprzestać na intuicyjnej wiedzy handlowców. Konieczne jest poznanie technik układania i przeprowadzania skutecznych prezentacji. Tych umiejętności można handlowców nauczyć i zwiększyć skuteczność spotkań handlowych.

Program szkolenia dla handlowców - "SZTUKA PRZEKONYWANIA KLIENTÓW DO ZAKUPU"


I. Analiza potrzeb klienta

• Wyciąganie wniosków z wypowiedzi i zachowań klienta
• Wyciąganie wniosków na temat potrzeb służbowych klienta
• Wyciąganie wniosków na temat potrzeb osobistych klienta
• Zasady dopasowywania prezentacji do specyfiki klienta

II. Dobór słów ułatwiających przekonanie klienta do zakupu

• Dobór słów przyciągających uwagę klientów
• Dobór słów angażujących klientów do udziału w prezentacji
• Dobór słów uzasadniających opłacalność zakupu
• Unikanie słów oddalających klientów od zakupu
• Wykorzystywanie metafor do wzmacniania siły przekonywania
• Posługiwanie się językiem korzyści dla klienta

III. Prezentowanie ofert handlowych

Przygotowanie do prezentacji
• Optymalna liczba argumentów handlowych
• Dobór właściwych argumentów handlowych
• Kolejność prezentowanych argumentów handlowych
• Projektowanie skutecznej struktury prezentacji
• Przygotowanie rekwizytów budujących wiarygodność handlowca

Prezentowanie oferty
• Skuteczne metody rozpoczęcia prezentacji
• Sztuka komunikatywnego prezentowania argumentów
• Metody przyciągające uwagę klientów
• Metody angażowania klientów do udziału w prezentacji
• Efektowne metody zakończenia prezentacji
• Odpowiadanie na pytania klienta
• Odpowiadanie na obiekcje klienta

Umacnianie klienta w decyzji o zakupie
• Przygotowanie klienta do odpierania ataków ze strony konkurencji
• Przygotowanie klienta obrony decyzji wewnątrz swojej firmy


Zapraszamy na szkolenie handlowców stacjonarnych i przedstawicieli handlowych

Sztuka przekonywania - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

„Sztuka przekonywania klientów do zakupu” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i przeznaczonym dla handlowców i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców i sprzedawanych produktów, dopasować scenki, ćwiczenia i przykłady. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi borykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do produktów sprzedawanych przez handlowców

Sztuka przekonywania - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - dostosowanie do asortymentu

Szkolenie „Sztuka przekonywania klientów do zakupu” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów, obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne scenki handlowe, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki prezentowania i przekonywania klientów do zakupu oferowanych produktów. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca sprzedawców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów

Sztuka przekonywania - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - efekty

Korzyści dla handlowców:
• Większa skuteczność przekonywania do zakupu.
• Lepsze wyniki sprzedażowe i łatwiejsze wykonanie planu sprzedaży.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży i marży dla firmy.
• Wzrost liczby nowych i lojalnych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce sprzedaży

Sztuka przekonywania - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - praktyczne metody szkolenia

„Sztuka przekonywania klientów do zakupu” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do wielu technik sprzedaży Państwa produktów z dużą ilością ćwiczeń i scenek sprzedażowych. Pozwala to przeszkolić handlowców w sytuacjach występujących podczas rozmów handlowych z klientami.
Stosowane metody szkolenia:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik prezentacji i przekonywania, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie rozmowy z klientami.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek sprzedaży, ćwiczeń w rozmowach z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik prezentacji i przekonywania do zakupu.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden dzień a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Sztuka przekonywania - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - czas trwania

•Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb handlowców. Najczęściej realizujemy szkolenia jednodniowe (8 godzin szkolenia). Praktyka pokazuje, że jest to czas wystarczający do opanowania sztuki prezentacji i przekonywania do zakupu.
•Szkolenie „Sztuka przekonywania klientów do zakupu” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców realizujemy w całym kraju

Sztuka przekonywania - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - realizujemy w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Sztuka przekonywania - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia dla handlowców otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanego asortymentu. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowanych technikach w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Sztuka przekonywania - szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - cena szkolenia

Cena szkolenia „Sztuka przekonywania klientów do zakupu” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy i sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl