Skuteczne poszukiwanie klientów - prospecting

Jak zwiększyć liczbę klientów?

Poszukiwanie klientów - prospecting - szkolenia dla handlowców

Istnieją dwie strategie zwiększania sprzedaży. Pierwszą jest dążenie do większej sprzedaży u dotychczasowych klientów. Jednak nawet przy najlepszych umiejętnościach sprzedażowych, handlowcy spotkają się z górnymi możliwościami zakupowymi klientów. Druga strategia polega na aktywnym poszukiwaniu nowych klientów (ang. prospecting). Oczywiście do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży konieczne jest równoczesne korzystanie z obu strategii. Ponieważ zazwyczaj handlowcy nie mają wystarczających umiejętności w poszukiwaniu nowych klientów, koncentrują się na obsłudze obecnych klientów. To oczywiście nie może przynieść odpowiedniego wzrostu sprzedaży. Aby wyeliminować ten problem, proponujemy Państwu przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla handlowców, w zakresie sztuki poszukiwania nowych klientów. Przygotujemy Państwa handlowców do skutecznego penetrowania rynku i zwiększania liczby obsługiwanych klientów.

Program szkolenia dla handlowców - "SKUTECZNE POSZUKIWANIE KLIENTÓW - PROSPECTING"


I. Analiza sytuacji klientów na rynku

• Ocena potencjału rynku
• Opracowanie segmentacji klientów na rynku
• Analiza Pareto dla segmentów rynku
• Charakterystyka procesów zakupowych podejmowanych przez segmenty klientów
• Ocena potrzeb, obaw i preferencji klientów w segmentach rynku
• Ocena atrakcyjności segmentów klientów
• Opracowanie mapy obecnego pokrycia rynku
• Opracowanie mapy docelowego pokrycia rynku

II. Kształtowanie optymalnego portfela klientów

• Ocena możliwości wzrostu przychodów z portfela klientów
• Ocena rentowności portfela klientów
• Ocena ryzyka zachwiania płynności finansowej
• Ocena kosztów związanych z obsługą portfela klientów
• Analiza Pareto dla portfela obsługiwanych klientów
• Analiza ryzyka portfela obsługiwanych klientów
• Analiza geograficznej lokalizacji obsługiwanych klientów
• Projekt docelowego portfela klientów

III. Źródła klientów i strategia poszukiwania klientów

• GDZIE? - Najskuteczniejsze metody wyszukiwania potencjalnych klientów
• KTO [1/4]? - Klasyfikowanie klientów według opłacalności współpracy
• KTO [2/4]? - Klasyfikowanie klientów według zdolności do zapłaty
• KTO [3/4]? - Klasyfikowanie klientów według technicznych możliwości zakupu
• KTO [4/4]? - Klasyfikowanie klientów według dostępności osób decyzyjnych
• Z KIM? - Określenie osób do nawiązywania kontaktów
• JAK? - Sposób nawiązywania kontaktów z klientami z różnych segmentów
• KIEDY? - Zalecana częstotliwość odwiedzania klientów
• Z CZYM? - Zakres wizyty i rekwizyty wspomagające sprzedaż do różnych segmentów

IV. Organizacja pracy przy poszukiwaniu klientów

• Szczegółowy plan działania - poszukiwania nowych klientów
• Sztuka zbierania informacji o klientach
• Wykorzystywanie narzędzi informatycznych do archiwizowania danych
• Wyznaczanie planów aktywności dla handlowców
• Ustalanie "trasówek" dla skutecznego poszukiwania klientów


Zapraszamy na szkolenie handlowców, telesprzedawców i przedstawicieli handlowych

Poszukiwanie klientów - prospecting - szkolenia dla handlowców

„Skuteczne poszukiwanie klientów - prospecting” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i przeznaczonym dla handlowców, telesprzedawców i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców i sprzedawanych produktów, dopasować scenki, ćwiczenia i przykłady. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi borykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do produktów sprzedawanych przez handlowców

Poszukiwanie klientów - prospecting - szkolenia dla handlowców, telesprzedawców, telemarketingowców

Szkolenie „Skuteczne poszukiwanie klientów - prospecting” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów, obsługiwanych segmentów rynku, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają warsztaty z analizą rynku, preferencjami klientów, sposobem dokonywania zakupów i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki poszukiwania klientów, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca sprzedawców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów

Poszukiwanie klientów - prospecting - szkolenia dla handlowców, telesprzedawców, telemarketingowców - efekty

Korzyści dla handlowców:
• Większa skuteczność w poszukiwaniu klientów i mniej stresu w obsłudze klientów.
• Lepsze wyniki sprzedażowe.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży i marży dla firmy.
• Wzrost liczby nowych i lojalnych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce pozyskiwania klientów

Poszukiwanie klientów - prospecting - szkolenia dla handlowców, telesprzedawców, telemarketingowców - metody

„Skuteczne poszukiwanie klientów - prospecting” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do wielu technik analizy klientów i poszukiwania nowych segmentów rynku z dużą ilością ćwiczeń i warsztatów. Pozwala to przeszkolić handlowców w sytuacjach występujących podczas codziennego analizowania rynku i poszukiwania klientów.
Stosowane metody szkolenia:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik poszukiwania nowych klientów, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami prowadzeni analiz, wyciągania wniosków i identyfikacji nowych segmentów rynku.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci analiz potrzeb i możliwości klientów, warsztatów z wyciąganiem wniosków i rozwiązywaniu praktycznych problemów analitycznych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik poszukiwania klientów.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, arkuszami z analiz, wykresami). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden dzień a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Poszukiwanie klientów - prospecting - szkolenia dla handlowców, telesprzedawców, telemarketingowców - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb handlowców. Najczęściej realizujemy szkolenia jednodniowe (8 godzin szkolenia). Praktyka pokazuje, że jest to czas wystarczający do opanowania sztuki poszukiwania klientów - prospectingu.
•Szkolenie „Skuteczne poszukiwanie klientów - prospecting” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców realizujemy w całym kraju

Poszukiwanie klientów - prospecting - szkolenia dla handlowców, telesprzedawców, telemarketingowców - w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Poszukiwanie klientów - prospecting - szkolenia dla handlowców, telesprzedawców, telemarketingowców - materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, analizami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanego asortymentu. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców produktów. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Poszukiwanie klientów - prospecting - szkolenia dla handlowców, telesprzedawców, telemarketingowców - cena szkolenia

Cena szkolenia „Skuteczne poszukiwanie klientów - prospecting” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy i sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl