Firma konsultingowa

"Rozwiązujemy problemy ze sprzedażą w firmie, wdrażamy rozwiązania zapewniające skuteczność działu handlowego i trwały wzrost sprzedaży."

Doradztwo sprzedażowe dla firm

"Doskonalimy organizację działu sprzedaży dla uzyskania sprawnych struktur handlowych i doprowadzenia do wzrostu przychodów ze sprzedaży."

Firma doradcza - doradztwo sprzedażowe

"Jako firma doradcza usprawniamy organizację pracy handlowców, określamy zadania i wynagradzanie handlowców, ukierunkowujemy zarządzanie działem handlowym."

Zdobycie nowych segmentów rynku

Zastanawiasz się jak wejść na nowe rynki i zwiększyć sprzedaż?

Zdobywanie nowych segmentów rynku, pozyskiwanie nowych klientów, doradztwo sprzedażowe dla firm, jak zwiększyć sprzedaż, wzrost sprzedaży, pomysły na wzrost sprzedaży

Zdobycie nowych segmentów rynku jest sposobem na uzyskanie wzrostu przychodów ze sprzedaży. Jeżeli Twoja firma chce zdobyć nowe segmenty rynku i zwiększyć sprzedaż - zapraszamy Ciebie do kontaktu z nami. Jesteśmy profesjonalną firmą konsultingową, przeprowadzającą dla firm oceny atrakcyjności segmentów rynku, opracowującą skuteczne strategie wejścia na nowe rynki i wspierającą firmy w całym procesie zdobywania nowych segmentów rynku. Pomożemy również Twojej firmie zdobyć nowe segmenty rynkowe i zapewnić wzrost przychodów ze sprzedaży oraz poprawić rentowność.

Czy Twoje firma może zdobywać nowe segmenty rynku i zwiększyć sprzedaż?

Szybkie zdobycie i obsługiwanie wszystkich rynków jest praktycznie niemożliwe. Z tego powodu firmy najczęściej wybierają strategię etapowego zdobywania kolejnych segmentów rynku i tym samym zwiększenie sprzedaży. W pierwszej kolejności firmy koncentrują się na najbardziej dostępnych i najprostszych do obsługi segmentach rynku. Czasami są to wręcz segmenty niszowe. Oczywiście możliwe jest też wejście od razu na najbardziej atrakcyjne rynki, ale wiąże się to z koniecznością agresywnej walki z konkurentami. Również same segmenty rynkowe zmieniają się w raz z upływem czasu - zmienia się ich wielkość, rentowność i intensywność konkurencji. Jest to proces ciągły, w którym firmy cały czas powinny szukać możliwości wejście na nowe rynki. I jednocześnie analizować, które z dotychczas obsługiwanych segmentów rynku powinny być nadal w obszarze zainteresowania firmy i na jakich warunkach. Prawidłowa strategia zdobywania i obsługi segmentów rynku jest jednym z kluczowych czynników, które wpływają na trwałe zwiększenie sprzedaży i zysku w firmie.

Co możemy robić by Państwa firma mogła zwiększyć sprzedaż na nowych segmentach rynku?

Centrum Efektywności to firma doradcza, która wykona dla Państwa cały zakres prac analitycznych, wypracuje strategię zdobywania segmentów rynku i udzieli firmie wsparcia w procesie wejścia na nowe rynki. Poniżej przedstawiamy kompletny zakres wykonywanych przez nas prac doradczych.

1. Analiza rynku i identyfikacja segmentów rynku.
Firma doradcza - analiza rynku - zdobywanie nowych segmentów - jak zwiększyć sprzedaż w firmie - zwiększenie sprzedaży • Analiza rynku z podziałem na grupy uczestników.
• Podział rynku na jednorodne segmenty.
• Analiza stopnia obsługiwania segmentów przez firmę.

2. Ocena zidentyfikowanych segmentów rynku.
Firma doradcza - analiza rynku - zdobywanie nowych segmentów - jak zwiększyć sprzedaż w firmie - zwiększenie sprzedaży • Określenie potrzeb segmentów rynku.
• Określenie procesów sprzedaży koniecznych do obsługi segmentów rynku.
• Ocena dostępności (oporów wejścia, działań konkurencji) segmentów rynku.
• Ocena atrakcyjności finansowej (wielkość segmentu, rentowność, wzrost) segmentu rynku.
• Ocena wpływu trendów rynkowych na przyszłą atrakcyjność segmentów.
• Określenie czynników sukcesu w obsłudze segmentów rynku.

3. Analiza przygotowania firmy do obsługi segmentów rynku.
Firma doradcza - analiza rynku - zdobywanie nowych segmentów - jak zwiększyć sprzedaż w firmie - zwiększenie sprzedaży • Ocena zasobów rzeczowych i ludzkich koniecznych do obsługi segmentów rynku.
• Ocena możliwości wykorzystania modelu sprzedaży firmy do obsługi segmentów rynku.
• Ocena dopasowania oferty produktowej do oczekiwań segmentów rynku.
• Działania dostosowujące ofertę produktową do oczekiwań segmentów rynku.

4. Wybór strategii zdobywania nowych segmentów i obsługi rynku.
Firma doradcza - analiza rynku - zdobywanie nowych segmentów - jak zwiększyć sprzedaż w firmie - zwiększenie sprzedaży • Opracowanie rekomendowanej strategii zdobywania segmentów rynku.
• Oszacowanie spodziewanego wzrostu sprzedaży i zysku oraz nakładów finansowych związanych z wejściem do nowych segmentów rynku.
• Opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia strategii.

5. Wdrożenie strategii i wejście do nowych segmentów rynku.
Firma doradcza - analiza rynku - zdobywanie nowych segmentów - jak zwiększyć sprzedaż w firmie - zwiększenie sprzedaży

Po przeprowadzeniu analiz, prezentacji raportów z wnioskami i strategią zdobywania nowych segmentów rynku, uruchamiany jest proces wdrożenia. Naszym Klientom zawsze proponujemy wsparcie ich firmy w procesie wdrożenia.

Jak długo trwają analizy, powstaje strategia i trwa wdrożenie?

Prace przedstawione w punktach 1 – 4 zostaną wykonane w ciągu 2 miesięcy. Zostaną zakończone specjalnym raportem z wnioskami wdrożeniowymi. Po zakończeniu tej części prac, następuje faza wdrożeniowa, w której bierzemy aktywny udział, stanowiąc wsparcie dla pracowników Państwa firmy. Czas fazy wdrożeniowej jest uzależniony od zaproponowanej strategii zdobywania nowych segmentów rynku. Może to trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Co zyska Państwa firma współpracując z nami?

• Firma zdobędzie nowe segmenty rynku i zwiększy sprzedaż.
• Portfel obsługiwanych segmentów pozwoli firmie na długofalowy wzrost sprzedaży i maksymalizowanie zysków.
• Firma umocni swoją pozycję konkurencyjną na obsługiwanych segmentach rynku.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż w firmie

Oferta - firma doradcza, firma konsultingowa, doradztwo w zakresie sprzedaży, wzrost sprzedaży, zwiększnie sprzedaży, jak zwiększyć sprzedaż

Jeśli przedstawione problemy są dla Ciebie ważne i chcesz zwiększyć skuteczność działania Twojej firmy - zadzwoń do nas lub wyślij e-maila. Gdy wyślesz nam e-maila - oddzwonimy do Ciebie. Po rozmowie będziemy mogli wysłać Tobie szczegółową ofertę z zakresem prac i ceną. Gwarantujemy, że zarówno kontakt jak i oferta do niczego Ciebie nie zobowiązuje.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl