Techniki sprzedaży przez telefon

Dlaczego handlowcy obawiają się telefonicznych rozmów z klientami?

Techniki sprzedaży przez telefon - szkolenia dla telesprzedawców

Telefon jest jednym z ważniejszych narzędzi umożliwiających komunikację z klientami. Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych przez telefon pozwala telesprzedawcom na prowadzenie aktywnej sprzedaży a przedstawicielom handlowym na umawianie wizyt. Niestety większość sprzedawców nie jest przygotowana do skutecznego prowadzenia rozmów handlowych przez telefon. Mają oni trudności w przebijaniu się przez "zaporę" sekretarską, problemy z zainteresowaniem klientów, nie potrafią sobie poradzić z wymówkami. Handlowcy słysząc wielokrotnie słowo "nie", czują się niepewnie i zaczynają unikać rozmów handlowych przez telefon. W przypadku opanowania technik sprzedaży przez telefon, wzrasta liczba wizyt handlowych, wysłanych ofert i pozyskanych klientów. Stosunkowo łatwo można poprawić umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów handlowych przez telefon. Temu służy zaprezentowany poniżej program szkoleniowy.

Program szkolenia dla telesprzedawców - "TECHNIKI SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON"


I. Rozpoczęcie rozmowy handlowej przez telefon

Profesjonalny wizerunek przez telefon
• Zasady budowania profesjonalnego wizerunku handlowców przez telefon
• Modulowanie głosu w rozmowach handlowych przez telefon
• Prezentacja telesprzedawcy i firmy przez telefon

Rozpoczęcie rozmowy handlowej przez telefon
• Rozmowy handlowe inicjowane przez klienta
• Rozmowy handlowe inicjowane przez telesprzedawców
• Przebijanie się przez "zaporę" sekretarską
• Skuteczne otwarcie rozmowy handlowej przez telesprzedawców
• Techniki wzbudzenia ciekawości przez telefon
• Postępowanie telesprzedawców przy pierwszej odmowie klienta
• Postępowanie telesprzedawców przy dalszej odmowie klienta
• Opracowanie skryptu rozpoczęcia telefonicznej rozmowy handlowej

II. Techniki sprzedaży przez telefon - prezentowanie oferty

Telefoniczne rozpoznawanie potrzeb klientów
• Techniki zadawania pytań handlowych
• Techniki słuchania wypowiedzi klienta
• Techniki odkrywania potrzeb klientów
• Opracowanie skryptu z pytaniami

Telefoniczne prezentowanie ofert handlowych
• Skuteczne słowa w telefonicznej rozmowie
• Sekwencje ułatwiające prezentowanie korzyści
• Zasady dopasowania argumentów do potrzeb klientów
• Telefoniczne zasady prezentacji oferty handlowej
• Opracowanie skryptu prezentacji

III. Techniki sprzedaży przez telefon - trudne rozmowy

Telefoniczne odpieranie obiekcji klientów
• Obiekcje handlowe - technika prowadzenia rozmów w przypadku obiekcji
• Skuteczne techniki odpierania obiekcji
• Przygotowanie skryptu z odpowiedziami na możliwe obiekcje

Prowadzenie trudnych rozmów telefonicznych
• Telefoniczne przyjmowanie reklamacji
• Telefoniczne rozmowy w sytuacji, gdy klienci nie mają racji
• Telefoniczne rozmowy z przemądrzałymi klientami
• Telefoniczne rozmowy z nieuprzejmymi klientami
• Telefoniczne rozmowy z agresywnymi klientami
• Sztuka sterowania rozmową telefoniczną

IV. Techniki sprzedaży przez telefon - finalizowanie rozmowy

Telefoniczne rozmowy o cenach
• Technika telefonicznego przedstawiania cen
• Zasady prowadzenia rozmów o cenach
• Zmniejszanie wrażliwości klientów na ceny
• Opracowanie zestawu argumentów zmniejszających wrażliwość na cenę
• Obrona przed wymówkami cenowymi

Telefoniczne finalizowanie sprzedaży i rozmów handlowych
• Telefoniczne sygnały gotowości klienta do zakupu
• Techniki przyspieszania decyzji zakupu
• Zakończenie rozmów w przypadku dokonania sprzedaży
• Zakończenie rozmów w przypadku niepowodzenia sprzedaży

V. Techniki sprzedaży przez telefon - rozmowy z dłużnikami

Telefoniczne rozmowy przyspieszające ściąganie należności
• Rozmowy z dłużnikami w sprawie przyspieszania ściągania należności
• Wymówki i gry stosowane przez dłużników dla unikania płatności
• Obrona handlowców przed wymówkami i grami dłużników
• Skrypt rozpoczęcia rozmowy z dłużnikiem


Zapraszamy na szkolenie telesprzedawców, handlowców stacjonarnych i przedstawicieli handlowych

szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

„Techniki sprzedaży przez telefon” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i przeznaczonym dla telesprzedawców, handlowców i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców i sprzedawanych produktów, dopasować scenki, ćwiczenia i przykłady. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi borykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do produktów sprzedawanych przez handlowców

szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - dostosowane do asortymentu

Szkolenie „Techniki sprzedaży przez telefon” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów, obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne scenki handlowe, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki sprzedaży oferowanych przez nich produktów, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca sprzedawców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów

szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - efekty

Korzyści dla telesprzedawców i handlowców:
• Większa skuteczność i mniej stresu w obsłudze klientów.
• Większa motywacja wewnętrzna do pracy z klientami.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów ze sprzedaży i marży dla firmy.
• Wzrost liczby nowych i lojalnych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce sprzedaży

Praktyczne metody szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych

„Techniki sprzedaży przez telefon” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do wielu technik sprzedaży Państwa produktów z dużą ilością ćwiczeń i scenek sprzedażowych. Pozwala to przeszkolić handlowców w sytuacjach występujących podczas rozmów handlowych z klientami.
Stosowane metody szkolenia dla sprzedawców produktów:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik sprzedaży, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie obsługi klienta.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci scenek sprzedaży, ćwiczeń w rozmowach z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik sprzedaży.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szkolenie

Szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb telesprzedawców i handlowców. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - jako wersji podstawowej programu szkolenia.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - jako wersji rozszerzonej o dodatkowe ćwiczenia.
W obu wariantach jest to czas potrzebny do opanowania technik sprzedaży przez telefon.
• Szkolenie „Techniki sprzedaży przez telefon” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla telesprzedawców i handlowców realizujemy w całym kraju

Szkolenia dla telesprzedawców, telemarketingowców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Materiały szkoleniowe dla telesprzedawców i handlowców

Każdy uczestnik szkolenia dla telesprzedawców otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanego asortymentu. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców produktów. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Cena szkolenia dla telesprzedawców, handlowców i przedstawicieli handlowych

Cena szkolenia „Techniki sprzedaży przez telefon” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy i sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: (22) 669-27-15 lub 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl